Zapraszamy do udziału w konferencji "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości - Postdziedzictwo"

Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić na kolejną, VIII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości”. W tym roku obradom towarzyszyć będzie hasło POSTDZIEDZICTWO".

 
Konferencja odbędzie się w przeciągu dwóch dni - 22 i 23 kwietnia 2022 roku i będzie miała charakter stacjonarny.
 
Obrady będą mieć miejsce w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ (ul. Grodzka 53, Kraków). Ze względu na (w dalszym ciągu) niepewną i dynamiczną sytuację epidemiczną zastrzegamy sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzania konferencji na zdalny. W każdym z wypadków terminy poszczególnych paneli oraz wystąpień zostaną wyznaczone w kontakcie z prelegentkami i prelegentami - natomiast wszelkie zmiany będą sygnalizowane ze stosownym wyprzedzeniem. Podczas obrad zapewniamy przerwy kawowe oraz bankiet z odpowiednim poczęstunkiem. Dodatkowo podczas konferencji zostaną wygłoszone specjalne wykłady gościnne (szczegóły niedługo). Przewidziane jest również wydawnictwo pokonferencyjne.
 
Tegoroczną edycję konferencji zdecydowaliśmy się opatrzyć prowokacyjnym tytułem - POSTDZIEDZICTWO. Tym jednym przewrotnym neologizmem chcemy zadać jednocześnie wiele pytań dotyczących rozmaitych aspektów problematyki dziedzictwa i jego ochrony - na czele z samym pojęciem “dziedzictwo”…
 
Czy - wobec tak dynamicznych zmian rzeczywistości, w której żyjemy; cybernetyzacji, pandemii, kryzysu klimatycznego - “dziedzictwo” to nadal aktualna, przystająca do nowych okoliczności koncepcja? Jak rozumieć to ukute przed wieloma laty pojęcie dzisiaj - z perspektywy ponowoczesnej; gdy coraz więcej kategorii, przy pomocy których opisywano świat jeszcze w zeszłym stuleciu, podważa się i znosi?
 
Pytać chcemy również o dziedzictwo “postquam” - czyli takie, które opisuje się ogólnie przy pomocy epitetów z cząstką “po-” i “post-”. Chcielibyśmy, by wybrzmiały problemy związane z nazywaniem, dyskutowaniem i chronieniem tego, co nierzadko budzi spory i generuje emocje (często z mniej lub bardziej politycznym zabarwieniem). Skupienie się na tym, co określane “po-zaborczym”, “post-industrialnym”, “po-niemieckim” czy nawet “post-komunistycznym”, może wszak dostarczyć nam ramy do wysnucia ogólniejszych wniosków na temat samej idei ochrony dóbr kultury. Pytamy więc - jak wygląda podejście społeczeństwa, a jak kwestia opieki konserwatorskiej do obiektów związanych z poszczególnymi rodzajami postdziedzictwa.
 
Choć tytułowa gra słowna sugeruje w pewnym stopniu strukturalistyczną wrażliwość w patrzeniu na problematykę dziedzictwa - pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci, a wręcz liczymy na reprezentację różnych podejść, ujęć i koncepcji metodologicznych; różnych definicji pojęcia “POSTDZIEDZICTWO”. W ich zderzeniu upatrujemy szansy na wytworzenie nowej jakości, nowego (zmodernizowanego) głosu o dziedzictwie.
Zapraszamy reprezentantów i reprezentantki wszystkich dziedzin naukowych do tworzenia wraz z nami tej inicjatywy. Chcemy stworzyć miejsce do interdyscyplinarnej dyskusji i refleksji na temat “POSTDZIEDZICTWA”.
 
Na abstrakty 20-minutowych wystąpień czekamy do 1 kwietnia 2022 roku (termin przedłużony). Abstrakty powinny liczyć nie więcej niż 1000 słów. Oprócz tego prosimy o zawarcie w nich informacji takich jak imię i nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe. Prosimy o przesyłanie abstraktów na maila: konferencja.dziedzictwo@gmail.com, w tytule wpisując: “ABSTRAKT: [imię i nazwisko, tytuł referatu]”.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!
 
Mamy nadzieję stworzyć po raz kolejny twórcze spotkanie będące ważnym głosem nad polskim namysłem o dziedzictwie. 
Data opublikowania: 21.03.2022
Osoba publikująca: Agata Dworzak