Grant dr Jacka Radwana na działania związane z katalogowaniem zbiorów bibliotecznych

Z wielką radością informujemy, że jeszcze w grudniu 2021 roku Kierownik Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ im. Prof. Lecha Kalinowskiego dr Jacek Radwan otrzymał grant na działania związane z katalogowaniem zbiorów bibliotecznych w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage, z działania nr 4 Infrastruktura#1 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim!
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, o postępach i efektach prac będziemy informować na bieżąco!
Data opublikowania: 10.01.2022
Osoba publikująca: Agata Dworzak