Nowa struktura Instytutu Historii Sztuki UJ i kierownicy Zakładów

W związku z dostosowaniem struktury naszego Instytutu do nowego Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzonego w wyniku nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgodnie z Zarządzeniem nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 sierpnia 2021 nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii Sztuki UJ.

Nowa struktura Instytutu Historii Sztuki UJ

1. Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Bizantyńskiej

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ, dr hab. Marek Walczak, prof. UJ, dr Aneta Bukowska, dr Mateusz Grzęda, dr Dobrosława Horzela, dr hab. Rafał Quirini-Popławski, dr Magdalena Garnczarska, dr Sławomir Skrzyniarz
 
2. Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

prof. dr hab. Marcin Fabiański, dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, dr hab. Michał Kurzej, dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, dr Agata Dworzak

3. Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ, dr Urszula Bęczkowska, dr Dorota Jędruchmgr Weronika Grzesiak
 
4. Zakład Teorii Sztuki i ODK
prof. dr hab. Wojciech Bałusprof. dr hab. Piotr Krasny, dr Magdalena Kunińskadr Andrzej Siwekdr Marcin Szyma, mgr Marek Świdrak
 
Zlikwidowano dotychczas działające w ramach struktury IHS UJ: Pracownię Studiów nad Architekturą i Sztuką Wczesnośredniowieczną w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej, Pracownię Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej i Pracownię Historii Architektury Wczesnośredniowiecznej.
 

Nowi kierownicy Zakładów

Jednocześnie decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UJ z 17 grudnia 2021 zostali powołani nowi kierownicy zakładów na obecną kadencję (w latach 2020-2024):

1. Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Bizantyńskiej -  dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

2. Zakład Historii Sztuki Nowożytnej -  dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

3. Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - prof. dr hab. Andrzej Szczerski

4. Zakład Teorii Sztuki i ODK - prof. dr hab. Wojciech Bałus
Data opublikowania: 20.12.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak