Prace zgłoszone do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego

Poniżej prezentujemy listę prac zgłoszonych do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach Krakowskich w minionym roku akademickim:

1. Mgr Violetta Korsakova (Instytut Historii Sztuki UJ), Metodologia historii sztuki w podręczniku Władysława Podlachy, promotor: prof. dr hab. Wojciech Bałus.

2. Mgr Konrad Waniewski (Instytut Historii Sztuki UJ), Dekoracja malarska kościoła świętych Piotra i Pawła w Famaguście. Ze studiów nad późnośredniowiecznym malarstwem ściennym na Cyprze, promotor: dr hab. Rafał Quirini-Popławski

3. Mgr Norbert Sokołowski (Instytut Historii Sztuki UJ), Kościół św. Piotra w Kruszwicy wobec architektury X-XII w. w Europie, promotor: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

4. Mgr Julia Królicka (Instytut Historii Sztuki i Kultury UP JP II), Idealne i rzeczywiste wzorce miłości dworskiej: Skrzyneczka z kości słoniowej w Victoria and Albert Museum w Londynie, promotor: ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UP JP II

5. Mgr Adam Szczepaniec (Instytut Historii Sztuki UJ), Odbudowa zamku legnickiego po pożarze w roku 1711. Przyczynek do badań nad architekturą śląską w początku XVIII wieku, promotor prof. dr hab. Piotr Krasny

Data opublikowania: 17.11.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak