Dotacja celowa dla młodych naukowców

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wnioski o dotację celową dla młodych naukowców można składać w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UJ do 15 września.

Zasady przyznawania dotacji można znaleźć na stronie Wydziału Historycznego UJ, natomiast aktualny wzór wniosku znajduje się w załączeniu.

Biorąc pod uwagę czas epidemii i związane z nią poważne ograniczenia w prowadzeniu badań naukowych (limitowany dostęp do archiwów i bibliotek zagranicznych) bardzo proszę, aby wnioski były jak najlepiej uzasadnione co do sposobu wydatkowania kosztów. W przypadku wyjazdów zagranicznych, proszę o dołączenie pisemnego potwierdzenia możliwości przeprowadzenia kwerend, albo uczestnictwa w konferencji z powodów epidemiologicznych.

Proszę wziąć pod uwagę, że przyznana dotacja musi zostać wydana i rozliczona najpóźniej do 15 grudnia 2020.

Wnioski należy złożyć w wersji wydrukowanej z podpisem, w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UJ do dnia 15 września 2021.

Marek Walczak 

Data opublikowania: 25.08.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak