Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "Sztuka jako rzeźba społeczna"

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Goethe-Institut Kraków serdecznie zapraszają na konferencję naukową Sztuka jako rzeźba społeczna.
 
Konferencja jest jednym z wydarzeń wchodzących w skład obchodów 100. urodzin Josepha Beuysa, organizowanych przez Goethe-Institut Kraków oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod wspólnym hasłem Beuys.Artysta.Szaman.
 
Odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 w Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie (ul. Grodzka 53). Gości i prelegentów zapraszamy do Sali Lanckorońskich (wejście z krużganku pierwszego piętra).
 
Konferencja w zamierzeniu ma charakter interdyscyplinarny. W czasie trwania paneli chcielibyśmy przede wszystkim stworzyć przestrzeń do skonfrontowania ze sobą punktów widzenia, które zazwyczaj nie stykają się w obrębie dyskursu historyczno-artystycznego. Podczas przyjmowania referatów chcielibyśmy, idąc za praktyką Beuysa, wyjść poza obręb własnej dyscypliny i rozszerzyć jej granice w stronę innych dziedzin i metod badawczych. W związku z tym przyjmowane są wszystkie referaty w obrębie nauk humanistycznych i społecznych oraz te związane przykładowo z polityką, ekologią czy edukacją.
 
Skierowana jest zarówno do studentów i doktorantów, jak i pracowników instytucji muzealnych czy fundacji działających w obrębie wszystkich dziedzin, które wnieść mogą nowy głos w zakresie współczesnego rozumienia rzeźby społecznej i rozszerzonego pojęcia sztuki.
 

Czym jest dzisiaj rzeźba społeczna?

Koncepcja rzeźby społecznej Josepha Beuysa to teoria stworzona przez artystę w latach 60. ubiegłego wieku. Oparta jest na założeniu, że granice sztuki wykraczają daleko poza ramy przyjęte do tej pory w obrębie dziedzin artystycznych. Według artysty wszystko, co mieści się w zakresie działań człowieka, może być uznawane za sztukę, a każdy z uczestników społeczności ma potencjał, by wykorzystać swoje twórcze podejście. W rezultacie każdy z członków społeczeństwa staje się artystą. Według Beuysa, to w momencie uwolnienia powszechnej kreatywności. dokonać się może całkowita transformacja społeczeństwa.
 
Rzeźba społeczna połączyła idealistyczne idee utopijnego społeczeństwa Beuysa z jego praktyką estetyczną. Według tej koncepcji samo życie jest rzeźbą społeczną, którą każdy z członków społeczności pomaga kształtować. Tym samym, wszystkie granice dotyczące granic działalności artystycznej przestają mieć znaczenie - skoro każdy jest artystą, wszystko może być sztuką.
 
W trakcie konferencji szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na współczesny potencjał wykorzystania tej teorii. Gdzie dzisiaj leżeć mogą granicę sztuki? Kim jest dzisiaj artysta i jak rozumieć można zagadnienia związane ze sztuką społeczną? Co zmieniło się po 100 latach od urodzin artysty? Czy może istnieć sztuka, która funkcjonowałaby bez związków ze społecznością?
 

Potencjalne tematy wystąpień:

- potrzeba interdyscyplinarności w obrębie dziedziny historii sztuki na wybranych przykładach;
- artysta jako medium dla społeczności;
związki ekologii ze sztuką;
- społeczne i polityczne aspekty sztuki na wybranych przykładach;
- nieoczywiste dziedziny działalności artystycznej (np. graffiti, tatuaż artystyczny, teledysk);
- granice sztuki a kultura popularna;
- sztuka a jej odbiór społeczny - instytucje kultury jako przestrzeń do tworzenia sztuki społecznej;
- aktywizm poprzez sztukę;
- oddolne inicjatywy twórcze i ich potencjał wspólnotowy;
- współczesne reinterpretacje pojęcia “sztuki dla sztuki”;
- zmiany funkcjonowania sztuki we współczesnym kontekście;
- reinterpretacja teorii Josepha Beuysa dzisiaj;
 

Zgłoszenia

Abstrakty referatów powinny liczyć nie więcej niż 500 słów. Wymagane podczas rejestracji będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu). Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: konf.beuys@gmail.com.
 
Z uwagi na sytuację pandemiczną przewidujemy możliwość zdalnego przeprowadzenia konferencji w celu dostosowania się do wymogów sanitarnych. Powiadomienie o takiej decyzji pojawiłoby się najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem.
Data opublikowania: 22.08.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak