Właśnie ukazała się książka "Mediolańskie instrukcje o budynkach i sprzętach kościelnych wydane na polecenie Karola Boromeusza i ich recepcja w Kościele katolickim"

Z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem Universitasu ukazała się książka Mediolańskie instrukcje o budynkach i sprzętach kościelnych wydane na polecenie Karola Boromeusza i ich recepcja w Kościele katolickim opracowana przez Piotra Krasnego i Michała Kurzeja, zawierająca pierwszy polski przekład słynnych Instructionum fabricae et supellectis ecclesiasticae, zaopatrzony w obszerne wstępy i aparat naukowy. Jest kolejny tom serii „Klasycy Teorii i Historii Sztuki”, wydawanej pod redakcją Wojciecha Bałusa.

Instrukcje o budynkach i sprzętach kościelnych (1577), opracowane na zlecenie i pod nadzorem kardynała Karola Boromeusza (1538–1584) przez duchownych wspierających go w zarządzaniu archidiecezją mediolańską, są uważane za najważniejszy dokument, określający zasady kształtowania katolickiej sztuki sakralnej w epoce po Soborze Trydenckim. Z zawartych w nich, jasno sformułowanych regulacji korzystano w niemal całym świecie, starając się jak najlepiej dostosować formy dzieł sztuki do wymogów liturgii i do przekazywania za ich pomocą prawd wiary. Instrukcje odegrały też kluczową rolę w sformułowaniu nowożytnej łacińskiej terminologii liturgiczno-artystycznej. Obszerne wprowadzenia do polskiego wydania instrukcji wyjaśniają okoliczności powstania tego dzieła i problematykę jego autorstwa oraz wskazują jego miejsce w dorobku piśmiennictwa artystycznego XVI stulecia. Zalecenia zawarte w instrukcjach skonfrontowano też z formami dzieł sztuki sakralnej, zrealizowanymi pod nadzorem Boromeusza i drobniejszymi wypowiedziami na temat sztuki, sformułowanymi przez niego i w jego środowisku.

Książka została przygotowana i opublikowana dzięki środkom z grantu  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Przetłumaczenie, opracowanie naukowe i wydanie krytyczne Instrukcji budowania i wyposażania kościołów Karola Boromeusza (nr umowy 0250/NPRH7/H22/86/2018).

Data opublikowania: 01.08.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak