Zasady korzystania ze zbiorów Czytelni Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ

Zasady korzystania ze zbiorów Czytelni Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ od dnia 26.06.2021:

1. Czytelnia Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ jest dostępna dla Czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-16.00 (godziny obowiązują także w lipcu).

2. Każdą wizytę w Czytelni Biblioteki IHS UJ należy wcześniej umówić e-mailem na adres: biblioteka.ihs@uj.edu.pl. Prosimy o podanie w e-mailu: dnia i przewidywanego czasu przebywania w czytelni (ewentualnie informacja o literaturze z której zamierzamy skorzystać).

3. Wprowadza się limit miejsc w czytelni w ilości – 5. tj. 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa powyżej nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

4. Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o skracanie czasu korzystania z czytelni do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych.

5. Po wejściu do pomieszczeń Biblioteki IHS UJ obowiązuje dezynfekcja rąk.

6. Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.

7. W części magazynowej biblioteki mogą przebywać wyłącznie pracownicy IHS UJ.

8. W czytelni Czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między nimi.

9. Z dniem 26.06.2021 roku przestają obowiązywać zasady korzystania z czytelni IHS UJ z dnia 25 marca 2021 roku.

10. Uprzejmie informujemy, że w dniach 26.07-20.08.2021 Czytelnia Biblioteki IHS będzie nieczynna (przerwa wakacyjna).

Data opublikowania: 06.07.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak