"Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Kleinpolen" książką miesiąca

Z przyjemnością informujemy, że niemiecka wersja publikacji Katalog Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska (wyd. 2016) - Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Kleinpolen (wyd. 2020), został uznana przez czasopismo "Kunstchronik" za książkę miesiąca (grudzień 2020). 

Publikacja w obu wersjach językowych to kolejny tom w serii wydawniczej zapoczątkowanej przed ponad stu laty przez Georga Dehio.

Katalog Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska / Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Kleinpolen w zwięzłej formie przedstawia wybrane zabytki przeszłości tytułowego regionu. To kompendium wiedzy niezbędnej specjalistom i przydatnej wszystkim zainteresowanym najcenniejszymi zabytkami Małopolski, a zarazem pierwsza tego typu publikacja – powstała w dwóch wersjach językowych w wyniku współpracy polskich i niemieckich instytucji i naukowców – która daje przegląd zabytków dziedzictwa kulturowego w historycznym regionie południowo-wschodniej części Polski.

Opracowanie, obejmujące wybór ponad 3 tys. najważniejszych zabytków sztuki od średniowiecza aż do XX wieku (w układzie alfabetycznym według nazw miejscowości), zostało oparte na najnowszym stanie badań oraz autopsji opisywanych obiektów. Towarzyszące części katalogowej teksty wstępne stanowią skrótowe wprowadzenie w rozwój regionu w aspekcie historycznym i historycznoartystycznym od średniowiecza aż po czasy współczesne. Tom został ponadto zaopatrzony w mapy poglądowe, plany wybranych miejscowości i założeń urbanistycznych, jak również rzuty najważniejszych budowli i zespołów, dopełnione indeksem twórców.

Data opublikowania: 08.01.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak