Prace zgłoszone do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego

Poniżej prezentujemy listę prac zgłoszonych do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach Krakowskich w minionym roku akademickim:

1. Natalia Bukowska, Icones et miracula sanctorum Poloniae — ryciny Giacoma Laura i Marcina Baroniusza w świetle działalności wydawniczej w Rzymie około 1600 roku, promotor: dr hab. Marek Walczak prof. UJ, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Alicja Francikowska, Pracownia artystyczna w przestrzeni muzealnej projekt wystawy „(Nie)pokoje” Andrzeja Wróblewskiego, promotor: prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

3. Gabriela Gruszczak, Kościół św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach jako element dziedzictwa sakralnego Małopolski. Dzieje zabytku i problemy jego ochrony, promotor: prof. dr hab. Piotr Krasny,  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

4. Piotr Knapik, Sklepienia gotyckie w Krakowie w latach ok. 1500-1570, promotor: dr hab. Marek Walczak prof. UJ, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

5. Bartłomiej Makowiecki, Problem tak zwanej sali o 24 słupach na Wawelu. Dzieje badań i interpretacji, promotor: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży prof. UJ, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

6. Oleksii Rudenko, The Classical Reception, Royal Image and Strengthening the King‘s Power in Early Modern Poland (1520–1572), promotor:  dr hab. Jakub Niedźwiedź prof. UJ, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

7. Wiktora Tombarkiewicz, Katolicka opowieść o narodzie – etnohistoria w przestrzeni sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, promotor: prof. dr hab. Wojciech Bałus, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

8. Joanna Wężyk, Projekt Muzeum Polskiego Performance’u, promotor prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data opublikowania: 06.11.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak