Odwołanie zjazdów z zajęciami stacjonarnymi

Od poniedziałku 19 X do odwołania wszystkie zajęcia w naszym Instytucie będą się odbywać zdalnie.

Zajęcia z Historii technik artystycznych prof. Piotra Krasnego dla studentów historii sztuki i ODK będą się odbywać już teraz w terminach jakie przewidziano dla nich od 1 listopada, tj.: Historia sztuki (bez podziału na grupy): w środy od 11:45, Ochrona dóbr kultury: środa od 10:00.

Na pozostałych zajęciach obowiązuje dotychczasowy harmonogram.

Ze względu na harmonogram ćwiczeń ze Wstępu, który mimo zmiany formuły pozostaje bez zmian, wykłady, które kolidują z ćwiczeniami ze Wstępu do historii sztuki będą nadal prowadzone w formule asynchronicznej, by każdy z Państwa mógł się z nimi zapoznać.

Dyrekcja IHS UJ

Data opublikowania: 17.10.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak