Zasady korzystania ze zbiorów Czytelni Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ

DRODZY CZYTELNICY, Uprzejmie przypominamy…

1. Czytelnia Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ jest dostępna dla Czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-16.00.

2. Każdą wizytę w Czytelni Biblioteki IHS UJ należy umówić e-mailem na wybrany termin pod adresem: biblioteka.ihs@uj.edu.pl. Prosimy o podanie w e-mailu: dnia i przewidywanych godzin przebywania w czytelni. 

3. Przy planowaniu wizyty w czytelni proszę uwzględnić fakt, że dezynfekcja w Czytelni odbywać się będzie w godz. 13.15-13.30. W tym czasie Czytelnicy nie mogą przebywać w pomieszczeniach biblioteki.

4. Wprowadza się limit miejsc w czytelni w ilości – 6 osób. Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o skracanie czasu korzystania z Czytelni do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych.

5. Po wejściu do pomieszczeń Biblioteki IHS UJ obowiązuje dezynfekcja rąk.

6. Czytelnicy wchodzący do Biblioteki i korzystający ze zbiorów, skanera i komputera muszą mieć założoną maskę lub przyłbicę oraz rękawiczki ochronne.

7. W części magazynowej biblioteki mogą przebywać wyłącznie pracownicy IHS UJ.

8. W czytelni Czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między nimi.

9. Nie dopuszcza się wnoszenia do Biblioteki i korzystania na miejscu z własnych książek i innych materiałów (nie dotyczy laptopów).

10. Powyższe ograniczenia dotyczą w jednakowym stopniu studentów, doktorantów oraz pracowników IHS i inne osoby zainteresowane.

Data opublikowania: 06.10.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak