Forma zajęć zdalnych w semestrze zimowym 2020/21

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że zapisy do grup trwają do 15 października, w przypadku problemów z uzyskaniem dostępu do zajęć na platformach internetowych studenci proszeni są o bezpośredni, mailowy kontakt z Wykładowcą.

Wykładowca

Forma zajęć zdalnych w semestrze zimowym 2020/2021

prof. dr hab. Wojciech Bałus

Wykłady i seminaria na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

Zapisani studenci otrzymają kod dołączenia do zespołu przed pierwszym wykładem

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

 • wykład ze Wstępu do historii sztuki - na Platformie pegaz – asynchronicznie
 • Seminaria - na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

Zapisani studenci otrzymają kod dołączenia do zespołu przed pierwszym wykładem

dr Urszula Bęczkowska

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

dr hab. Marcin Brocki 

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

Kod grupy: 2zxnr21 

dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer

 • wykład Wybrane zagadnienia sztuki nowożytnej na platformie MS Teams, w czasie rzeczywistym
 • Proseminarium historii sztuki nowożytnej na platformie MS Teams, w czasie rzeczywistym
 • wykład Historia sztuki powszechnej (ODK) - na platformie MS Teams, w czasie rzeczywistym (początek: po zakończeniu części prowadzonej przez dr D.Horzelę)

dr Aneta Bukowska

 • Historia sztuki polskiej - platforma MS Teams (niektóre materiały na Pegazie)
 • Proseminarium z historii sztuki średniowiecznej - platforma MS Teams (od listopada) (niektóre materiały na Pegazie)
 • Ćwiczenia średniowieczne - wstęp do historii sztuki ODRABIANE dla II roku hs- wt, śr, czw w terenie, pt w sali Lanckorońskich (grupa zeszłoroczna w tym samym składzie)

mgr Joanna Dziewulska

 

dr hab. Wojciech Drelicharz 

na platformie MS Teams, w czasie rzeczywistym

Kod do zespołu dla studentów II roku ODK: v2bk23z

dr Agata Dworzak

 • wykład ze Wstępu do historii sztuki - na Platformie pegaz – asynchronicznie, spotkanie organizacyjne na platformie MS Teams (kod zespołu uczestnicy otrzymają mailem via usosmail)
 • wykład Historia sztuki polskiej - na Platformie pegaz – asynchronicznie (początek: po zakończeniu części prowadzonej przez dr A. Bukowską)
 • Proseminarium z historii sztuki nowożytnej - (od listopada) na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym. Pierwsze zajęcia organizacyjne w październiku - informacja będzie przekazana przez USOS

Zapisani studenci otrzymają kod dołączenia do zespołu przed pierwszymi zajęciami

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK  

dr Magdalena Garnczarska

na platformie Pegaz dostępne dla zapisanych, w czasie rzeczywistym

z pomocą aplikacji BigBlueButton

dr Mateusz Grzęda

na platformie Pegaz dostępne dla zapisanych, w czasie rzeczywistym, w październiku dostępne też w wersji nagrania. 

 • Sztuka w Europie Środkowej w XV wieku: 

https://pegaz.uj.edu.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1678905

 • Paramentyka:

 https://pegaz.uj.edu.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1682045

mgr Weronika Grzesiak

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

Zapisani studenci otrzymają kod dołączenia do zespołu przed pierwszym wykładem

dr Dobrosława Horzela

na platformie Pegaz dostępne dla zapisanych:

 • Historia sztuki powszechnej (ODK) w październiku asynchronicznie (wykłady udostępniane będą zgodnie z harmonogramem i dostępne stale)
 • Historia i podstawy muzealnictwa – pierwsze zajęcia w czasie rzeczywistym z pomocą aplikacji BigBlueButton, kolejne asynchronicznie
 • Proseminarium z historii sztuki średniowiecznej – z pomocą aplikacji BigBlueButton

dr Dorota Jędruch

na platformie MS Teams, w czasie rzeczywistym

mgr Sonia Kądziołka

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

 

dr Piotr Kolodziejczyk

 

prof. dr hab. Piotr Krasny

 

dr Ryszard Krawczyk

 

dr Magdalena Kunińska

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

dr hab. Michał Kurzej

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym. Informacje o grupach na platformie Pegaz

dr hab. Andrzej Marzec

 

mgr Elżbieta Musialik

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym. Informacje o grupie na platformie Pegaz

dr hab. Rafał Quirini-Popławski

 • Proseminarium: na platformie Pegaz, za pomocą aplikacji BigBlueButton, w czasie rzeczywistym
 • Seminarium: MS Teams

mgr Jacek Radwan

Forma zajęć zdalnych zostanie ustalona podczas pierwszego wykładu stacjonarnego w październiku

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

 • Ikonografia architektury średniowiecznej – w październiku na platformie Pegaz asynchronicznie, od listopada w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams
 • Sztuka w Polsce X-XII w. wybrane zagadnienia - w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams.
 • Seminarium – do uzgodnienia z uczestnikami 

Zapisani studenci otrzymają kod dołączenia do zespołu przed pierwszym wykładem

dr Andrzej Siwek

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

dr Sławomir Skrzyniarz

Wszystkie zajęcia na platformie Pegaz dostępne dla zapisanych

Dodatkowe spotkania na MS Teams

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ

 • wykłady w dwóch systemach łącznie, tj. na platformie Pegaz (konspekty w PDF) i BigBlueButton w czasie rzeczywistym wg harmonogramu;
 • formę prowadzenia seminarium ustalę ze studentami podczas pierwszego spotkania, uwzględniając ich preferencje i możliwości

dr hab. Marcin Starzyński 

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym. Zapisani studenci otrzymają kod dołączenia do zespołu przed pierwszym wykładem

dr hab. Wojciech Szafrański

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym. Zapisani studenci otrzymają kod dołączenia do zespołu przed pierwszym wykładem

dr hab. Zenon Piech, prof. UJ

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

grupa: NPH Historia sztuki - konwersatorium, kod zespołu: a3j0ooy

prof. dr hab. Andrzej Szczerski

 

dr Marcin Szyma

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym. Zapisani studenci otrzymają kod dołączenia do zespołu przed pierwszym wykładem.

 • proseminarium z ODK od listopada
 • zajęcia z technik dla HS i ODK będą się odbywały w październiku na żywo, w podziale na grupy, od listopada zdalnie

mgr Ewa Śnieżewska

na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym

Kod grupy: de6moli​

Po wejściu do wspomnianej grupy studenci zobaczą podział na 3 grupy stosownie do terminu zajęć w USOS: I gr. ( pon.9h; czwart.17h; II gr. pon.11h; piątek 10,30h; III gr. pon.12,45; piątek 12,15h.

mgr Marek Świdrak

Pierwsze zajęcia w czasie rzeczywistym przy użyciu komunikatora Zoom. informacje do logowania zostaną przesłane uczestnikom mailem przed zajęciami

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

Wszystkie zajęcia na platformie Pegaz dostępne dla zapisanych: z pomocą aplikacji BigBlueButton. Szczegółowe informacje zostaną rozesłane do członków poszczególnych grup poprzez aplikację

Dominik Ziarkowski

W czasie rzeczywistym przy użyciu komunikatora Zoom. Dodatkowe materiały na platformie Pegaz 

dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

zajęcia na platformie Zoom i/lub BigBlueButton w czasie rzeczywistym.

Informacje zostaną rozesłane uczestnikom przez USOS Mail

 

Data opublikowania: 30.09.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak