Dotacja celowa dla młodych naukowców

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wnioski o dotację celową dla młodych naukowców można składać w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UJ do dni 15 września.

Zasady przyznawania dotacji i formularz wniosku można znaleźć na stronie Wydziału Historycznego UJ: https://historyczny.uj.edu.pl/pl_PL/studia-doktoranckie/dotacja-celowa.

Biorąc pod uwagę czas epidemii i związane z nią ograniczenia: zakaz wyjazdów na kongresy i konferencje naukowe przynajmniej do końca września, a także poważne ograniczenia w prowadzeniu badań naukowych (limitowany dostęp do archiwów i bibliotek zagranicznych) bardzo proszę, aby wnioski były dobrze uzasadnione (potwierdzenie mailowe o możliwości przeprowadzenia kwerend we wskazanym terminie, etc.).

Proszę wziąć pod uwagę, że przyznana dotacja musi zostać wydana i rozliczona najpóźniej do 15 grudnia 2020.

Na prośbę Pana Dziekana przypominam też, że pracownicy Wydziału Historycznego od dnia 1 lipca 2020 r. składają wnioski wyjazdowe na wyjazdy zagraniczne wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjnego UJ (https://pi.uj.edu.pl).

Marek Walczak 

Data opublikowania: 19.08.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak