Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Nowe studia"

Szanowni Państwo,

W tym roku mija 10 lat od zorganizowania przez Instytut Historii Sztuki UJ i klasztor Dominikanów w Krakowie konferencji naukowej Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Jej plonem była książka wydana 3 lata później staraniem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, zawierająca 46 esejów, w których omówiono różne aspekty zagadnienia zasygnalizowanego w tytule konferencji. Pomimo to, wiele istotnych problemów badawczych wciąż czeka na rozwiązanie. 

Biorąc to pod uwagę pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu zatytułowanym Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Nowe studia.

Pretekstem do niego jest chęć podsumowania wyników badań prowadzonych podczas realizacji projektu inwestycyjnego pn. Kompleksowa konserwacja Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie jako jeden z elementów rewitalizacji założenia klasztornego Ojców Dominikanów w Krakowie, związanej z osiemsetną rocznicą powstania klasztoru, a także przy okazji innych prac remontowych i konserwatorskich w dominikańskim zespole klasztornym w ostatnich latach.

Szczególną okazją skłaniającą nas do zorganizowania konferencji jest zakończenie projektu badawczego Architektura i wyposażenie zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie - od I połowy XIII w. do czasów współczesnych, realizowanego w Instytucie Historii Sztuki UJ w oparciu o grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (2014/15/B/HS2/03071).

Prace te przyniosły szereg bardzo ważnych odkryć, z których tylko część została upubliczniona, a które powinny zostać poddane  dyskusji w gronie specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Jesteśmy otwarci także na takie wystąpienia, w których kultura artystyczna krakowskich dominikanów zostanie uwzględniona jako część szerszych zjawisk lub pozostanie istotnym punktem odniesienia.

Konferencję zamierzamy przeprowadzić w Krakowie w dniach 15-17 października 2020, a czas trwania obrad zostanie sprecyzowany zależnie od liczby zgłoszonych referatów. Maksymalny czas trwania wystąpienia to 20 minut.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (tytuł i krótki konspekt) do 15 września na adresy mailowe: marcin.szyma@uj.edu.pl, albo marek.walczak@uj.edu.pl.

Niestety, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie możemy potwierdzić w sposób jednoznaczny, czy obrady zostaną przeprowadzone w normalnym trybie, czy też spotkamy się on-line. Z tych samych powodów nie możemy niestety zaoferować potencjalnym uczestnikom spoza Krakowa noclegów, ani zrefundować kosztów podróży.

Planujemy natomiast wydanie materiałów z konferencji w formie monografii wieloautorskiej.

Data opublikowania: 07.08.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak