Komunikat w sprawie trybu zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w Instytucie Historii Sztuki UJ

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzone będą w trybie hybrydowym, łączącym zajęcia zdalne z prowadzonymi częściowo lub całkowicie stacjonarnie.

Na zajęcia stacjonarne zapraszamy Studentów w ramach zjazdów, podczas których odbędą się zajęcia zaplanowane jako prowadzone częściowo lub całkowicie stacjonarne (zajęcia zaległe z poprzedniego semestru i bieżące).

Ramowy plan zjazdów:

  • 1-30 październik 2020: historia sztuki I rok

a) historia sztuki I rok: Historia technik artystycznych: malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne (część zajęć, pozostałe on-line)

b) historia sztuki I rok: Historia technik artystycznych: architektura (część zajęć, pozostałe on-line)

 

Ponadto, w tym okresie odbędą się spotkania z wykładowcami:

  • 1-30 październik 2020: ochrona dóbr kultury I rok

a) historia sztuki I rok: Historia technik artystycznych: malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne (część zajęć, pozostałe on-line)

b) historia sztuki I rok: Historia technik artystycznych: architektura (część zajęć, pozostałe on-line)

 

Ponadto, w tym okresie odbędą się spotkania z wykładowcami

  • 1-31 października 2020: historia sztuki II rok

a) historia sztuki II rok: Wstęp do hs ćwiczenia średniowiecze 30 g (zajęcia zaległe z roku 2019/20)

b) historia sztuki II rok: Wstęp do hs ćwiczenia nowożytność 30 g (zajęcia zaległe z roku 2019/20)

 

  • 1 października – 30 listopada 2020: ochrona dóbr kultury II rok

a) Konserwacja malarstwa i rzeźby (część zajęć, pozostałe on-line) (zajęcia zaległe z roku 2019/20)

b) Technologie informatyczne 30 g (zajęcia zaległe z roku 2019/20)

c) Fotografia dokumentacyjna 30 g

d) Wstęp do archeologii – ćwiczenia (4 h, pozostałe on-line)

e) Wstęp do hs średniowiecze 30 g

f) Wstęp do hs nowożytność 30 g

g) Inwentaryzacja w zbiorach muzealnych 30 g(zajęcia zaległe z roku 2019/20)

h) Inwentaryzacja zabytków w terenie30 g(zajęcia zaległe z roku 2019/20)

 

  • 1-31 stycznia 2021: ochrona dóbr kultury, studia II stopnia, rok I

a) Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna (spec. ODK) (część zajęć, pozostałe on-line)

  • 1-31 styczna 2021: historia sztuki, studia II stopnia, rok II, specjalność kuratorska

a) Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna (spec. kuratorska) (część zajęć, pozostałe on-line)

b) Modele kuratorskie (spec. kuratorska) (część zajęć, pozostałe on-line)

c) Praktyka organizacji wystaw (spec. kuratorska) (część zajęć, pozostałe on-line)

 

Pozostałe zajęcia przeprowadzone będą z wykorzystaniem zdalnej formy kontaktu z nauczycielem za pomocą dostępnych platform: Pegaz,  MS Teams, Skype, Zoom). Z tego powodu prosimy o przygotowanie urządzeń elektronicznych i dostępu do sieci Internet umożliwiających korzystanie z komunikatorów z użyciem dźwięku i obrazu

UWAGA: Powyższy plan może ulec zmianie ze względu na rozwój pandemii, kwestie bezpieczeństwa bądź organizacyjne. Dokładny harmonogram semestru podany zostanie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zajęcia będą zblokowane (np. tylko rano albo tylko popołudniu) w salach o dużym metrażu, wietrzonych i dezynfekowanych. Ćwiczenia terenowe planujemy przeprowadzić poza budynkiem IHS UJ a praktyki w instytucjach przygotowanych do ich realizacji.

UWAGA: W okresach zjazdów prowadzone będą również wykłady w formie zdalnej, dlatego prosimy zadbać o dostęp do sprzętu elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itd.) umożliwiającego korzystanie z aplikacji internetowych w tym czasie.

UWAGA: Pragniemy zorientować się, jak wielu Studentów zgłosi na okresy zjazdów zapotrzebowanie na pokoje w akademikach. Uprzejmie prosimy o szybką informację zwrotną w tej sprawie na adres: ihs@uj.edu.pl. Zgłoszenie to nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o miejsce w domu akademickim, który należy składać osobno (.https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/akademiki/uj).

Data opublikowania: 30.07.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak