Seminarium metodologiczne dla doktorantów

Z powodu obostrzeń epidemicznych nie możemy zorganizować w tym roku seminarium doktoranckiego w zwyczajnej formule. Zamiast tego prosimy studentów III roku studiów doktoranckich o opracowanie raportów (na około 2500-3600 znaków) o przygotowywanych przez nich dysertacjach i tegorocznych rezultatach badań związanych z ich opracowaniem. Studentów II roku prosimy o przygotowanie do 12 lipca krótszych informacji o tematach planowanych dysertacji (1000-1800 znaków). Informacje te zostaną zawieszone na specjalnym koncie w „chmurze ujotowskiej” do 12 lipca, a wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich będą proszeni o ich wnikliwe przeczytanie (otrzymają linki do konta).

15 lipca urządzimy wirtualne spotkanie wszystkich studentów studiów doktorskich w MS Teams, w trakcie którego przedyskutujemy następujące kwestie:

  1. Podstawowe udogodnienia i przeszkody w realizacji doktoratów z zakresu nauk o sztuce w Uniwersytecie Jagiellońskim (godz. 9:30)
  2. Znaczenie studyjnych wyjazdów zagranicznych w przygotowaniu doktoratów z zakresu nauk o sztuce (godz. 11:00).
  3. Jakiego rodzaju tematy doktoratów z zakresu nauk o sztuce sprawiają największe obiektywne trudności w ich realizacji (godz. 12:30).

Każdemu z tych trzech zagadnień będzie poświęcony odrębny panel, którego ogólne ustalenia zostaną przekazane osobom zarządzającym studiami doktoranckimi do rozważenia. Sprawozdanie to upublicznimy także w mediach Instytutu Historii Sztuki.

Warunkiem zaliczenia seminarium będzie przesłanie raportu i uczestnictwo (najlepiej aktywne) w wirtualnym spotkaniu.

Piotr Krasny

Data opublikowania: 02.07.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak