Zasady korzystania ze zbiorów Czytelni Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ

Zasady korzystania ze zbiorów Czytelni Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ od dnia 22.06.2020

1.Czytelnia Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ jest dostępna dla Czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-16.00. Termin wizyty zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną.

2. Każdą wizytę w Czytelni Biblioteki IHS UJ należy umówić e-mailem na wybrany termin pod adresem: biblioteka.ihs@uj.edu.pl. Prosimy o podanie w e-mailu: dnia i przewidywanych godzin przebywania w czytelni. Przy planowaniu wizyty w czytelni proszę uwzględnić fakt, że dezynfekcja w Czytelni odbywać się będzie w godz. 13.15-13.30. W tym czasie Czytelnicy nie mogą przebywać w pomieszczeniach biblioteki.

3. Wprowadza się limit miejsc w czytelni w ilości – 6 osób. Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o skracanie czasu korzystania z Czytelni do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych.

4. Po wejściu do pomieszczeń Biblioteki IHS UJ obowiązuje dezynfekcja rąk.

5. Czytelnicy wchodzący do Biblioteki i korzystający ze zbiorów muszą mieć założoną maskę lub przyłbicę oraz rękawiczki ochronne.

6. W części magazynowej biblioteki mogą przebywać wyłącznie pracownicy IHS UJ.

7. W czytelni Czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między nimi.

8. Nie dopuszcza się wnoszenia do Biblioteki i korzystania na miejscu z własnych książek i innych materiałów (nie dotyczy laptopów).

9. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z komputera i skanera w czytelni.

10. Z dniem 22.06.2020 roku przestają obowiązywać zasady korzystania z zbiorów Biblioteki IHS UJ z dnia 05.06.2020 roku.

Data opublikowania: 19.06.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak