ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UJ W  CZWARTYM ETAPIE ZNOSZENIA OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ COVID 19

1. Do czasu ogłoszenia zniesienia kolejnych ograniczeń związanych z epidemią COVID 19 Czytelnia Biblioteki IHS UJ jest w dalszym ciągu niedostępna dla użytkowników.  Dotyczy to w jednakowym stopniu pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów oraz studentów IHS UJ i UJ. Tym samym niedostępne są zbiory zgromadzone w wolnym dostępie w czytelni, magazynie oraz dostęp do katalogu kartkowego.

2. Biblioteka IHS UJ od dnia 08.06.2020 będzie do odwołania funkcjonować wyłącznie na zasadzie świadczenia usług informacyjnych, skanowania  zbiorów oraz wypożyczalnia na zewnątrz dla określonych grup użytkowników, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00.

3. W pomieszczeniach biblioteki obowiązuje zachowanie dwumetrowego odstępu pomiędzy użytkownikami oraz używanie maseczek i rękawiczek ochronnych  (do czasu zmiany  uregulowań w tym zakresie).

4. Z wypożyczeń na zewnątrz biblioteki mogą korzystać na dotychczasowych obowiązujących zasadach pracownicy i doktoranci IHS UJ i UJ.

5. Wprowadza się czasową możliwość wypożyczeń książek na zewnątrz dla studentów "dyplomantów", studiów licencjackich i magisterskich IHS UJ w liczbie 5 woluminów na okres 14 dni. Takie wypożyczenie wymaga wcześniejszego pisemnego (via e-mail) potwierdzenia promotora o konieczności wypożyczenia dla studenta/"dyplomanta". E-mail powinien zawierać imię i nazwisko studenta oraz dane bibliograficzne proponowanych do wypożyczenia publikacji (autor, tytuł, miejsce i rok wydania).

6. Student składający zamówienie przez promotora zobowiązany jest do kontaktu z biblioteką via e-mail: biblioteka.ihs@uj.edu.pl)  w celu uzgodnienia czasu  i warunków odbioru zamówionych publikacji z biblioteki.

7. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczeń na zewnątrz ze względu na wartość publikacji lub jej stan techniczny.

8. Książki zwrócone do biblioteki podlegają trzydniowej kwarantannie zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Narodowej.

9. Wypożyczenia na zewnątrz nie obejmują zbioru czasopism, które w miarę możliwości czasowych i technicznych biblioteki, będą udostępniane w usłudze skanowania. Usługa ta wymaga wcześniejszego zamówienia poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail biblioteki (biblioteka.ihs@uj.edu.pl).

10. Usługa skanowania zbiorów w ograniczonym stopniu dotyczy również zbioru książek w bibliotece IHS UJ. Skanowanie książek będzie realizowane w miarę możliwości technicznych i kadrowych, według podobnej procedury, jak zamówienie na wypożyczenie książek dla studentów "dyplomantów" (konieczne jest „zamówienie” przez pracownika naukowego IHS UJ).

11. Szczegółowe zasady świadczenia usługi skanowania:

a. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) w przypadku dzieł samoistnych typu podręcznik czy monografia, nie skanuje się materiałów większych niż 1 arkusz wydawniczy tj. 22 strony.

b. Artykuł w czasopismach lub pracy zbiorowej skanowany jest w całości, niezależnie od ilości stron.

c. Skanowaniu nie podlegają:

  • prace na prawach rękopisu; prace dyplomowe, magisterskie, rozprawy doktorskie;
  • druki o formacie większym niż A3;
  • stare druki oraz druki dziewiętnastowieczne (do 1900 r. włącznie);
  • druki uszkodzone (zgoda na skanowanie danej pozycji uzależniona jest od jej stanu zachowania).

d.  Nie realizuje się zamówień z czasopism dostępnych on-line i objętych licencją.

e. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń, a czas ich realizacji nie powinien być dłuższy niż cztery dni robocze. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji może ulec zmianie, o czym użytkownik będzie informowany pocztą elektroniczną.

12. Usługi wypożyczeń dla studentów "dyplomantów" oraz bezpłatne usługi skanowania będą świadczone do czasu ponownego uruchomienia Czytelni IHS UJ.

Data opublikowania: 05.06.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak