Zalecenia w kwestii zdalnego prowadzenia zajęć w Instytucie Historii Sztuki UJ

W związku z zarządzeniem nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, poniżej załączamy zalecenia Dyrekcji Instytutu w kwestii zdalnego prowadzenia zajęć w Instytucie Historii Sztuki UJ:

  • Pracownicy powinni prowadzić wykłady on-line, o ile dysponują odpowiednimi możliwościami technicznymi. W przypadku braku takich możliwości, powinni umieszczać prezentacje wraz z komentarzami na platformie Pegaz, albo udostępniać je studentom w inny – dostępny dla siebie i dla nich - sposób

 

  • W przypadku zajęć wymagających przygotowania prac pisemnych, pracownicy powinni utrzymywać stały kontakt ze studentami w dostępnych dla siebie i dla nich formach. Należy dostosować charakter prac pisemnych i ich poziom do możliwości, jakimi w danej chwili dysponują studenci. Tematy zadanych już prac można zmienić, albo zmodyfikować, a także przeprofilować ich charakter i położyć nacisk przede wszystkim na takie kwestie jak opis i analiza ikonograficzna dzieła sztuki, a także zapis bibliograficzny

 

  • Wszyscy pracownicy powinni udzielać studentom konsultacji na temat dostępności literatury przedmiotu. Dotyczy to szczególnie osób prowadzących zajęcia kończące się egzaminem. Na stronie internetowej IHS UJ umieszczony został obszerny przewodnik bibliograficzny dla studentów, przygotowany przez pracowników Biblioteki im. Lecha Kalinowskiego. Zebrano w nim adresy najważniejszych baz danych i bibliotek internetowych gromadzących zbiory reprodukcji i oferujących darmowy dostęp do publikacji z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury. Wszyscy powinniśmy też udostępniać, w miarę możliwości publikacje z własnych bibliotek i rozsyłać skany, albo zdjęcia trudno dostępnych prac, o ile nie łamie to zasad prawa autorskiego

 

  • Promotorzy i prowadzący prace pisemne powinni utrzymywać stały kontakt ze studentami i poprawiać dostarczane przez nich prace na bieżąco
Data opublikowania: 23.03.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak