Odwołanie wykładu prof. dr Damiana Dombrowskiego (Würzburg)

Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Międzynarodowym Instytutem Badań nad Sztuką IRSA serdecznie zapraszają na gościnny wykład prof. dr Damiana Dombrowskiego (profesora Julius-Maximilians-Universität Würzburg oraz dyrektora Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg) pod tytułem Dissolving Hierarchies, Embracing the World: Ornament and Globalism in Tiepolo's Würzburg Frescoes.

Wykład odbędzie się we czwartek 19 marca, o godz. 10:30 w Sali Lanckorońskich w Instytucie Historii Sztuki UJ.

W związku z zarządzeniem nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszystkie wykłady gościenne i imprezy okolicznościowe zostają odwołane. 

Data opublikowania: 04.03.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak