Zapraszamy na wykład Andrzeja Dybczaka i Jacka Kukuczki pt. "Niezadane pytania, zgubione odpowiedzi. Antropologiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie"

 

Serdecznie zapraszamy kolejne spotkanie z cyklu Teoria i praktyka badań proweniencyjnych.

Członkowie zespołu badawczego projektu Kolekcja syberyjska – nowe spojrzenie Andrzej Dybczak i Jacek Kukuczka wygłoszą wykład pt. Niezadane pytania, zgubione odpowiedzi. Antropologiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 23 stycznia 2019, o godz. 17.00 do Instytutu Historii Sztuki UJ (ul. Grodzka 53, sala 6).


W latach 2016-2019 Muzeum Etnograficzne w Krakowie realizowało projekt badawczy mający na celu poszerzenie wiedzy na temat przedmiotów wchodzących w skład tak zwanej kolekcji syberyjskiej.
To rzeczy, które trafiły do muzealnych zbiorów Krakowa w XIX wieku z różnych miejsc, za sprawą różnych ludzi: zesłańców, naukowców, podróżników, ludzi pracy i interesu. Pomimo, że część spośród 350 obiektów to unikaty, z powodu skomplikowanej historii i braku wyczerpujących danych wyjściowych, do XXI wieku dotrwały w dużej mierze w milczeniu.

Zadanie, które muzeum przed sobą postawiło, to udanie się śladem niektórych przedmiotów do ich źródeł, na tereny współczesnej Syberii i próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czym naprawdę są? Czyjego życia były częścią? Jakie kryją się za nimi opowieści? Jak zostaną przyjęte przez ludzi, do których przodków kiedyś należały? Jakim głosem zabrzmią?

Wyjazdy te ułożyły się w spotkania z ludźmi i miejscami od Morza Barentsa aż po Cieśninę Beringa. Przedmioty nie mówią, a jednak dzięki potomkom tych, do których kiedyś należały, opowiadają fascynujące historie. W czasie pięciu długich wyjazdów badawczych na tereny Syberii badacze gromadzili materiał filmowy, dźwiękowy, notatki. Obecnie trwają prace nad portalem „Syberia – nowe spojrzenie”, gdzie będzie można zapoznać się z owocami tej pracy.

Data opublikowania: 14.01.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak