Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję "WHAT’S NEW? REVISITING NEW MUSEOLOGY 30 YEARS LATER"

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję WHAT’S NEW? REVISITING NEW MUSEOLOGY 30 YEARS LATER, którą współorganizujemy wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie i Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019, w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Gmachu Głównym al. 3 Maja 1.

PROGRAM KONFERENCJI

Publikacja „The New Museology” zredagowana przez Petera Vergo i wydana w 1989 roku uruchomiła szereg dyskusji wokół instytucji muzeum oraz długotrwały proces przemian, które miały na celu jej zreformowanie. Teksty zgromadzone w opracowaniu obejmowały między innymi teorie przedmiotu i strategii jego wystawiania, tematykę odbiorców muzeum, a także kontekstów funkcjonowania instytucji oraz zależności wpływających na jej program. Artykuły te wspólnie tworzyły apel o muzeum będące ważnym społecznie miejscem, podejmującym istotne dla społeczności kwestie, skierowanym (również) do osób dotychczas wykluczonych.

30 lat po ogłoszeniu idei nowej muzeologii w świecie anglosaskim chcemy dokonać rewizji jej założeń - zapytać o te, które udało się osiągnąć, jak i te wciąż wymagające aktywnych starań. Być może część z zadań stawianych przed praktykami i teoretykami muzealnictwa straciła na aktualności, z pewnością pojawiły się również nowe palące kwestie. Istotna jest również kwestia lokalnych uwarunkowań przemian muzeów nie tylko w dotychczasowych centrach politycznych świata, ale i poza nimi. Pytanie o nową muzeologię stanowi więc swoisty pretekst do analiz współczesnych instytucji muzealnych.

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową What’s new? Revisiting new museology 30 years later. Jest ona zorganizowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.

Jako zaproszony gość wykład wygłosi Profesor Nick Merriman, dyrektor Horniman Museum w Londynie. Jest on również profesorem muzeologii na Uniwersytecie w Manchesterze, wcześniej pracował w Museum of London i był dyrektorem Manchester Museum. Profesor Merriman uczestniczył w 1989 roku w publikacji „The New Museology”.

 

Konferencja będzie odbywać się w języku angielskim.
Udział słuchaczy jest bezpłatny.

Organizatorzy

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Muzeum Narodowe w Krakowie

Komitet naukowy

prof. Jan Święch, Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - przewodniczący
prof. dr hab. Wojciech Bałus, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Janusz Barański, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowe w Krakowie / Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Alicja Knast, Dyrektorka Muzeum Śląskiego w Katowicach
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Michał Niezabitowski, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich
dr Piotr Rypson, Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

Komitet organizacyjny

dr Dorota Jędruch, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Katarzyna Maniak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Filip Skowron, Muzeum Narodowe w Krakowie

Patronat

Polski Komitet Narodowy ICOM
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Data opublikowania: 14.11.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak