Prace zgłoszone do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego

Poniżej prezentujemy listę prac zgłoszonych do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach Krakowskich w minionym roku akademickim:

  1. Anna Juraszek, Kreacja i odbudowa katedr na Ziemiach Odzyskanych a problem kształtowania narodowej tożsamości tego obszaru, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki UJ. 
  2. Joanna Kazubowska, Textilia picta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591 – ok. 1647), praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka, prof. UJ w Instytucie Historii Sztuki UJ.
  3. Jan Kozakowski, Pałace i wille na przedmieściach Krakowa w XIX wieku. Powstawanie i funkcjonowanie na tle historycznym i problematyka ochrony w XXI wieku, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki UJ
  4. Piotr Michalski, Śladami mistrza: w poszukiwaniu obrazów Murilla w Polsce, praca napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Witko, w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII.
  5. Joanna Tochman, Ustawienia rodzinne. Książka fotograficzna Frowst Joanny Piotrowskiej na tle fotografii rodzinnej w Polsce, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki UJ
  6. Aleksandra Trela, Problem ochrony i adaptacji zabytkowych budynków więziennych, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Teresy Rodzińskiej-Chorąży w Instytucie Historii Sztuki UJ.
  7. Zuzanna Żydek, Devotio moderna. Sztuka i pobożność kobiet. Projekt wystawy, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Szczerskiego w Instytucie Historii Sztuki UJ.
Data opublikowania: 05.11.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak