Monografia pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017, realizowana w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” MKiDN

Niniejszym informujemy, że Pracownia Studiów nad Architekturą i Sztuką Wczesnośredniowieczną w Instytucie Historii Sztuki UJ realizuje zadanie Monografia pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” 2019. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Data opublikowania: 25.09.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak