Dotacje celowe dla młodych naukowców

Dyrekcja Instytutu uprzejmie przypomina, że w obecnym roku uległ zmianie sposób przyznawania dotacji celowych (DSC) dla młodych naukowców (pracowników i doktorantów, którzy nie przekroczyli 35. roku życia). Będą one rozdzielane przez dyrektorów poszczególnych jednostek z puli Pana Dziekana w ramach konkursu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku na dofinansowanie badań na formularzu w załączniku.

Ostateczny termin składania wniosków to 9.09.2019.

Ostateczny termin rozliczenia przyznanych środków: 15.12.2019.

Wnioski proszę składać w sekretariacie na ręce Pani Anny Radwan albo Edyty Zborowskiej-Kopacz.

Data opublikowania: 05.09.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak