Zapraszamy na otwarte seminarium metodologiczne doktorantów naszego Instytutu

Program doktoranckiego seminarium metodologicznego w Instytucie Historii Sztuki UJ, sobota 8 czerwca 2019, sala nr 8, Instytut Historii Sztuki UJ

 

Część pierwsza, prowadzi prof. Wojciech Bałus, godz. 9:30-11:30

9:30 - Marek Świdrak, Valentin von Saebisch (1577-1657) – życie i twórczość

10:00 - Sonia Kądziołka, Drzwi gnieźnieńskie a miniatorstwo ottońskie i nadmozańskie

10:30 - Elżbieta Musialik, Gotyckie skrzyneczki tzw. złożone z kości słoniowej

11:00 - Izabella Sołtys, Astwerk w krajach jagiellońskich

Przerwa godz. 11.30-12.30

 

Część druga, prowadzi prof. Piotr Krasny, godz. 12:30-14:30

12:30 - Wojciech Sowała, Głowa św. Jana Chrzciciela na misie – geneza typu ikonograficznego

13:00 - Oliwia Kaczmarzewska, Sztuka klauzurowych klasztorów żeńskich doby nowożytnej w Polsce

13:30 - Weronika Nowak, Kolegiaty w biskupich miastach rezydencjonalnych. Znaczenie – formy architektoniczne - wystrój

14:00 - Aleksander Włodyka, Krakowskie grupy fotograficzne związane ze Związkiem Polskich Artystów fotografików Okręg Krakowski

Data opublikowania: 03.06.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak