Zapraszamy na wykład dr Agnieszki Łuczak (Biblioteka Raczyńskich) p.t. "Grabież-dewastacja-dyslokacja. Ziemiańskie kolekcje sztuki i ich losy w wyniku II wojny światowej"

Fundacja im. Zofii i Jana Włodków oraz Instytut Historii Sztuki UJ zapraszają na wykład dr Agnieszki Łuczak (Biblioteka Raczyńskich) p.t. Grabież-dewastacja-dyslokacja. Ziemiańskie kolekcje sztuki i ich losy w wyniku II wojny światowej, który odbędzie się 6 czerwca o godz. 17:15 w sali 40 w naszym Instytucie.

 


Ziemiańskie siedziby zawierające zgromadzone przez pokolenia rodowe pamiątki i zbiory sztuki odgrywały istotną rolę w budowie tożsamości tej warstwy społecznej. Wybuch II wojny światowej oznaczał początek strat tej części polskiego dziedzictwa dokonywany w wyniku rekwizycji, rozproszeń i dewastacji. Wprowadzenie po wojnie komunistycznego systemu władzy i nacjonalizacja majątków ziemskich były ostatnim etapem zagłady. Dawne siedziby ziemiańskie, opustoszałe po wygnaniu właścicieli, przeznaczano w najlepszym wypadku na cele edukacyjne, czy siedziby dyrekcji Państwowych Gospodarstw Rolnych, w gorszym niszczały popadając w ruinę, aż po fundamenty. Dziś eksponowanie w muzeach lub wprowadzanie do obrotu antykwarycznego pojedynczych obiektów z ziemiańskich kolekcji, wyrwanych z kontekstu spójnych tematycznie całości i niejednokrotnie pozbawionych rozpoznania proweniencyjnego, stanowi zasadniczy problem moralno-prawny i zubaża wiedzę o przeszłości.

Data opublikowania: 30.05.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak