Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym.

Informacja o terminie rozpoczęcia oraz harmonogramie rekrutacji pojawi się na stronie Szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2019.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, programów oraz regulaminu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ znajdują się na stronie internetowej SDNHUJ.

Data opublikowania: 30.05.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak