Zapraszamy na wykład dr Doroty Sidorowicz-Mulak (ZNiO) p.t. "Proweniencyjna Grupa Robocza i jej działalność"

Fundacja im. Zofii i Jana Włodków oraz Instytut Historii Sztuki UJ zapraszają na wykład dr Doroty Sidorowicz-Mulak (Ossolineum) p.t. Proweniencyjna Grupa Robocza i jej działalność, który odbędzie się 16 maja o godz. 17:15 w sali 40 w naszym Instytucie.

 

 

 

Polskie zbiory książkowe od wieków ulegały przemieszczeniom. Cenne stare druki i rękopisy w XVII w. padły łupem Szwedów. Zbiory Biblioteki Załuskich pod koniec XVIII w. wywieziono do Rosji i do dziś, mimo zawartych porozumień rewindykacyjnych, część z nich nadal tam pozostaje. II wojna światowa  i powojenne zmiany granic przyniosły kolejne straty, rozproszenia i przemieszczenia wśród polskich kolekcji dawnej książki. Jednocześnie do bibliotek publicznych trafiły zbiory poniemieckie z Ziem Zachodnich i Północnych oraz polskie zbiory podworskie. Proweniencyjna Grupa Robocza powstała, aby wypracować wspólne metody prowadzenia badań pozwalających na rekonstrukcję historycznie polskich i przechowywanych w Polsce kolekcji książkowych. Podczas wykładu omówione zostaną typy znaków własnościowych, metody badań proweniencyjnych oraz cele i efekty działalności Grupy Roboczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Internetowej Fundacji Włodków.

Data opublikowania: 10.05.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak