Zapraszamy na wykład dra Andrzeja Jakubowskiego (INP PAN) "Znaczenie etycznych reguł obrotu dobrami kultury dla światowego bezpieczeństwa i pokoju"

Fundacja im. Zofii i Jana Włodków oraz Instytut Historii Sztuki UJ zapraszają na wykład dra Andrzeja Jakubowskiego (INP PAN) p.t.: Znaczenie etycznych reguł obrotu dobrami kultury dla światowego bezpieczeństwa i pokoju, który odbędzie się 25 kwietnia o godz. 17:15 w sali 40 w naszym Instytucie.

 

 

Wykład poświęcony zostanie współczesnym wyzwaniom związanym z nielegalnym obrotem dobrami kultury pochodzącymi z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Wykład podzielony będzie na trzy komplementarne części. Pierwsza z nich dotyczyć będzie globalnych wysiłków na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną w obszarze handlu dobrami kultury pochodzącymi z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. W drugiej części przedstawione zostaną najnowsze inicjatywy o charakterze samoregulacyjnym  podejmowane przez muzea oraz środowiska antykwariuszy. Z kolei trzecia część wykładu będzie dotyczyła sytuacji polskiego rynku sztuki. Omówione zostaną zarówno rozwiązania ustawowe oraz dokumenty o charakterze samoregulacyjnym. Przestawiane zagadnienia pozwolą na lepsze zrozumienie problemów stających przed muzeami, kolekcjonerami oraz antykwariuszami w kontekście globalnej walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Data opublikowania: 17.04.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak