Serdecznie zapraszamy na wykład dr Moniki Kuhnke "Restytucja dzieł sztuki do Polski po II wojnie światowej. Mity i fakty"

Fundacja im. Zofii i Jana Włodków oraz Instytut Historii Sztuki UJ serdecznie zapraszają na wykład dr Moniki Kuhnke (MSZ) p.t.: Restytucja dzieł sztuki do Polski po II wojnie światowej. Mity i faktyktóry odbędzie się we czwartek 4 kwietnia 2019, o godz. 17:15 w sali 40 w naszym Instytucie.

 

 

Wykład jest częścią cyklu interdyscyplinarnych prelekcji poświęconych szeroko pojętemu zagadnieniu proweniencji dzieł sztuki i zabytków kultury materialnej, organizaowanej przez Fundację im. Zofii i Jana Włodków, której celem jest wspieranie badań nad ziemiaństwem polskim oraz Instytut Historii Sztuki UJ.

Minęło dwadzieścia lat od podpisania przez szereg krajów Zasad Konferencji Waszyngtońskiej dotyczących dzieł sztuki skonfiskowanych przez hitlerowców. Zaleciła ona prowadzenie badań proweniencyjnych zasobów muzealnych i uruchomiła procesy rewindykacyjne. Równocześnie nastąpił rozwój nowych trendów badawczych w humanistyce i powszechna cyfryzacja inwentarzy muzealnych.  Dało to impuls do pogłębionego spojrzenia na proweniencję zabytków i do krytycznej refleksji nad dziedzictwem kulturowym, kolekcjonerstwem, procesami nacjonalizacyjnymi, restytucjami czy reprywatyzacjami, modyfikując zarazem rozwiązania prawne i praktyki muzealne oraz przemodelowując rynek dzieł sztuki.

Wykłady mają na celu udostępnienie najnowszych ustaleń i pobudzenie dyskusji nad takimi zagadnieniami jak:

  • konteksty tworzenia i rozproszeń kolekcji prywatnych i muzealnych
  • losy kolekcji ziemiaństwa polskiego
  • kultura pamięci i zacieranie/ujawnianie proweniencji w praktyce muzealnej, handlowej oraz badawczej
  • źródła do badania proweniencji
  • aspekty prawne własności, właściciel prywatny/instytucjonalny a państwo
  • procesy rewindykacyjne i reprywatyzacyjne
  • dzieła sztuki w kontekście konfliktów zbrojnych
  • nielegalny obrót dziełami sztuki

Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni wybitni specjaliści z różnych dziedzin, którzy podzielą się wiedzą teoretyczną i praktycznymi doświadczeniami.

O kolejnych wykładach będziemy informowali na bieżąco na stronach www Fundacji im. Zofii i Jana Włodków i Instytutu Historii Sztuki UJ.

Data opublikowania: 29.03.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak