Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności"

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji naukowej Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności, która odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

Zgłoszenie, obejmujące abstrakt (do 2000 znaków wraz z tytułem) proponowanego referatu, prosimy przesłać do 10 lutego 2019 na adres sekretarza konferencji, mgr Natalii Koziary: nkoziara@mnk.pl

Call for papers można znaleźć w załączniku.

Uczestników konferencji zachęcamy do podjęcia następujących kwestii szczegółowych:

  • granica pomiędzy publicznym i prywatnym w przedsięwzięciach artystycznych
  • sztuka jako narzędzie autokreacji w nowych realiach społecznych, a częściowo i – praktycznych  
  • zależność pomiędzy ideologią rodową i narodową
  • przedsięwzięcia indywidualne a zbiorowe (udział Czartoryskich w formach nowoczesnego mecenatu zbiorowego)
  • relacje z artystami: Czartoryscy jako tradycyjni mecenasi czy nowocześni klienci?
  • wsparcie dla prac badawczych i teoretycznych jako nowa forma mecenatu artystycznego
  • Czartoryscy jako artyści bądź teoretycy. Publiczna aktywność na polu sztuki a problem arystokratycznego prestiżu

 

 

Data opublikowania: 23.01.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak