Prace zgłoszone do Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego w edycji 2017/2018

Prace zgłoszone do Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną w roku akademickim 2017/2018:

1. Katarzyna Chrzanowska, Twórczość krakowskiego malarza Łukasza Orłowskiego, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Betleja w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Dominika Cora, Problematyka działalności artystycznej Williama Pethera (1738-1821) na tle nowożytnej grafiki reprodukcyjnej w Anglii, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII 

​3. Sara Dąbrowska, Luterańskie kościoły tolerancyjne na Śląsku Cieszyńskim (1782-1852) wobec tradycyjnych rozwiązań architektury protestanckiej w monarchii habsburskiej, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

​4. Sylwia Fiutowska, Architektura kaplicy Matki Boskiej Różańcowej przy kościele Dominikanów w Krakowie, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII

5. Piotr Józef Janowski, Pałac królewski w Łobzowie w okresie nowożytnym. Architektura, funkcje dworskie i gospodarcze, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII, w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII 

6. Olga Kolber, Gotycka mikroarchitektura w Małopolsce, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

7. Elżbieta Musialik, Gotyckie wyroby z kości słoniowej w zbiorach polskich, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

8. Weronika Nowak, Fabrica Ecclesiae Imbramovicensis. Dzieje odbudowy kościoła i klasztoru sióstr Norbertanek w Imbramowicach, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

9. Józefina Pęzioł, Restytucja sanktuariów w województwie lubelskim w latach 1915-1939. Problemy konserwatorskie i związane z ochroną dziedzictwa duchowego, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

10. Justyna Słowik, Analiza Apostolosu Oct. gr. 13 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, praca napisana pod kierunkiem dr Piotra Łukasza Grotowskiego w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII

11. Monika Śmiarowska, Kościoły wzniesione w archidiakonacie brzeskim w ostatniej ćwierci wieku XVIII a problem wpływu katolickiego oświecenia na sztukę sakralną w Polsce, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

12. Małgorzata Walczak, Kunstkamera Huty Katowice – projekt wystawy, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Szczerskiego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

13. Joanna Wodzińska, Obrazowanie dobra i zła w malarstwie Hieronima Boscha, praca napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Witko w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII

14. Edyta Wyżga, Wystawa „PHASES” w krakowskiej galerii Krzysztofory w 1959 roku – rekonstrukcja. Projekt wystawy, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Szczerskiego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Data opublikowania: 12.11.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak