Program warsztatów metodologicznych dla doktorantów Instytutu

Dyrekcja Instytutu zaprasza na warsztaty metodologiczne doktorantów Instytutu Historii Sztuki, które odbędą się w 8 i 9 czerwca pod kierunkiem prof. Wojciecha Bałusa i prof. Piotra Krasnego.

Piątek, 8 czerwca, sala nr 43

9:00 – Sonia Bała, Maswerki gotyckie w Małopolsce - próba klasyfikacji

9:30 – Magdalena Garnczarska, Pseudo-Dionizy Areopagita a obrazy

10:00 – Małgorzata Godek, Warsztat Palloniego a dekoracja malarska sklepień kościoła Pijarów w Łowiczu w świetle badań konserwatorskich

10:30-11:00 - przerwa

11:00 – Elżbieta Kozdęba-Łojek, Kwiaty w twórczości Jeremiasza Falcka. Artystyczne i komercyjne uwarunkowania wyboru tematyki

11:30 – Kamila Twardowska, Wacław Krzyżanowski (1881-1954): architekt, krytyk architektury, pedagog - koncepcja pracy doktorskiej w ujęciu metodologicznym

Sobota, 9 czerwca, sala nr 8

9:30 – Monika Kamińska, Bazyliki beztranseptowe na ziemiach polskich do schyłku XII wieku. Analiza formy

10:00 – Sonia Kądziołka, Drzwi Gnieźnieńskie. Zagadnienie formy i stylu

10:30 – Izabella Sołtys,  Astwerk w krajach jagiellońskich

11:00 – Wojciech Sowała, Przedstawienia głowy Jana Chrzciciela na misie. Forma, funkcja, znaczenie

11:30-12:00 – przerwa

12:00 – Adam Spodaryk, Michał Lancz z Kitzingen i krakowskie malarstwo renesansowe pierwszej połowy XVI wieku

12:30 – Natalia Koziara, Wokół barona Rastawieckiego

Data opublikowania: 04.06.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak