Serdecznie zapraszamy na promocję książki Jakuba Adamskiego "Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju"

Serdecznie zapraszamy na promocję książki Jakuba Adamskiego p.t.: Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju, która odbędzie się w naszym Instytucie we czwartek 24 maja, o godz. 18:00 w sali nr 6 (wejście od dziedzińca). 

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę w promocyjnej cenie 70 zł, a spis treści dostępny jest w osobnym pliku.

O książce

Publikacja Jakuba Adamskiego jest pierwszą w polskiej nauce kompleksową monografią gotyckich kościołów historycznego Śląska. Obszerna rozprawa stanowi wnikliwe opracowanie historii oraz zagadnień artystycznych wszystkich gotyckich świątyń miejskich i cysterskich z XIII i XIV wieku na Śląsku w jego najszerszych granicach historycznych, od Żagania na zachodzie po Oświęcim na wschodzie.

Niemal każda z ujętych w publikacji budowli otrzymała nową interpretację, przynoszącą ważne ustalenia w zakresie historii budowy, pochodzenia twórców oraz historycznego znaczenia w śląskiej i międzynarodowej perspektywie. Autor szczególnie wnikliwie zbadał regionalne centra architektoniczne, nadające ton sztuce budowlanej średniowiecznego Śląska. Jednym z kluczowych zagadnień omówionych w książce jest aktywny udział Śląska w nurcie „awangardy” architektonicznej około roku 1300, która odmieniła oblicze gotyckiej architektury w tej części Europy, a także wykształcenie się specyficznego języka form tamtejszych kościołów w kolejnych dekadach XIV stulecia.

W opinii recenzentów książka Jakuba Adamskiego wypełnia lukę w badaniach nad historią architektury i sztuki gotyckiej, jej arcydzieł oraz warsztatów czynnych na terenie Śląska i ziem sąsiednich, pokazuje zasięg wpływów artystycznych oraz kierunki oddziaływań i powiązań miast oraz regionu w skali lokalnej i ponadregionalnej.

Niemal ośmiusetstronicowe opracowanie dopełnia bogaty materiał ilustracyjny (ponad tysiąc ilustracji).

O Autorze

Dr Jakub Adamski - mediewista, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Dawnej, wicedyrektor Instytutu Historii Sztuki UW ds. studenckich. Magisterium w r. 2009, doktorat w r. 2011 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka. W r. 2012 za niepublikowaną jeszcze wówczas rozprawę doktorską otrzymał nagrodę I stopnia w corocznym Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa. Od października 2012 pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – program START, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na dziejach architektury średniowiecznej, zwłaszcza gotyckiej. Szczególnie bliska jest mu problematyka sakralnej architektury XIII-XVI w. w Polsce, Rzeszy Niemieckiej, Francji i Anglii, w tym przede wszystkim jej styl, zagadnienie architektury „około roku 1300”, dzieje sklepień żebrowych oraz rozwój typów przestrzennych w architekturze późnogotyckiej. Kierownik grantu NCN „Gotyk śląski w okresie rozkwitu. Miejska architektura sakralna lat 1300-1450” (SONATA, 2014-2017), obecnie jest kierownikiem kolejnego wieloosobowego projektu badawczego NCN „Gotycka katedra w Krakowie i architektura europejska około roku 1300” (OPUS, 2017-2020).

Data opublikowania: 13.05.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak