Tegoroczną Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki

Z przyjemnością informujemy, że Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akad. 2016/2017 otrzymala mgr Sonia Bała za pracę Gotyckie maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka.

Wyróżnienia otrzymali mgr Wojciech Sowała za pracę Skarbiec kolegiaty skalbmierskiej, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Betleja oraz mgr Klaudia Sułkowska-Palus za pracę Życie i twórczość malarza krakowskiego Kazimierza Mołodzińskiego, napisaną w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dra hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację wspierana kultury "IRSA" otrzymał mgr Mirosław Płonka za pracę "Finis theatri sacri?" Wpływ reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na parateatralne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła Katolickiego, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Krasnego.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!

Data opublikowania: 27.01.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak