Właśnie ukazały się materiały z konferencji "Działalność fundacyjna biskupów krakowskich"

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się długo oczekiwana publikacja pokonferencyjna Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, pod redakcją Marka Walczaka.

Tematyka publikacji koncentruje się wokół następujących zagadanień: katedra krakowska w średniowieczu, katedra krakowska jako nekropolia biskupia, fundacje biskupów krakowskich na terenie diecezji i poza nią, biskupi krakowscy a klasztory, biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych, działalność fundacyjna biskupów krakowskich w średniowieczu, w czasach nowożytnych oraz w XIX wieku, pałac biskupów w Krakowie, rezydencje biskupów krakowskich poza stolicą diecezji. Przedstawione studia podsumowują dotychczasowy stan wiedzy i wyznaczają nowe kierunki badań.

Publikacja składa się z dwóch tomów, z których pierwszy przedstawia studia w języku polskim i czeskim, drugi natomiast prezentuje bogaty materiał ilustracyjny. Wydawcą publikacji jest Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.

Data opublikowania: 28.01.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak