Właśnie ukazała się książka Marcina Fabiańskiego "Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura - dekoracja architektoniczna - funkcje"

Z wielką radością informujemy, że właśnie ukazała się niezwykła książka Profesora Marcina Fabiańskiego Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura - dekoracja architektoniczna - funkcje.

Jest to pełne monograficzne opracowanie architektury, dekoracji architektonicznej, funkcji użytkowych i treści ideowych renesansowego zamku króla Zygmunta I Starego z lat około 1504-1543. Autor skonfrontował krytycznie wykorzystane relacje kronikarskie i inne źródła pisane z fotografiami, w tym archiwalnymi, z których znaczna część jest publikowana po raz pierwszy, oraz z wynikami badań techniczno-konserwatorskich, prowadzonych w ostatnim ćwierćwieczu i dawniej. Systematyczny przegląd włoskiego materiału porównawczego pozwolił osadzić rezydencję na nowo w kontekście artystycznym, a zestawienie licznych tekstów literackich z epoki rzuciło nowe światło na problem, jak współcześni rozumieli nowe budowle i ich dekorację.

Serdecznie polecamy! 

Data opublikowania: 19.12.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak