Zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sprawie płatnych staży w programie PRAXIS II

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Jan Święch, Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki oraz zespół projektowy serdecznie zapraszają studentów studiów II stopnia na spotkanie poświęcone możliwości odbycia płatnego stażu w ramach programu Praxis II. Program staży dla studentów wydziału historycznego.

W poniedziałek, 18 grudnia 2017, o godz. 13:15, w sali 36

W ramach spotkania omówione zostaną:

  1. Doświadczenia i historie stażystów z projektu Praxis. Program staży dla historyków sztuki
  2. Katalog pracodawców współpracujących w projekcie
  3. Warunki finansowe staży
  4. Warunki udziału w projekcie
  5. Rekrutacja i kryteria rekrutacji
  6. Harmonogram realizacji projektu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Data opublikowania: 15.12.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak