Prace zgłoszone do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki

Poniżej zamieszczamy listę prac zgłoszonych do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akad. 2016/2017. 

 1. Sonia Bała, Gotyckie maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka

   

 2. Anna Ciepły, Zespół inicjałów ornamentalnych i ornamentalno-figuralnych Graduału Cysterskiego z Lubiąża w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, praca napisana w IHSiK UPJPII pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusza Tabora, prof. UPJPII

   

 3. Piotr Fortuna, Pomiędzy projektowaniem konceptualnym a eksperymentem. Design holenderski na przełomie XX i XXI wieku – źródła i inspiracje, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego

   

 4. Agata Jabłońska, Wystawy architektury modernistycznej w Krakowie po 1989 roku, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego

   

 5. Weronika Kalińska, "Hometown". Fotografia polskiej prowincji po roku 1989, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego

   

 6. Katarzyna Kucharska, Bardzo wiele ,,w środku’’ malarstwo Jadwigi Sawickiej 1983-2016, praca napisana w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Biernackiej, prof. UPJPII

   

 7. Magdalena Magryś, Siedemnastowieczne tkaniny liturgiczne ze skarbca Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Analiza stylowa, techniczna i porównawcza, praca napisana w IHSiK UPJPII pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Witko

   

 8. Anna Makarczyk, Aniołowie w gotyckim malarstwie tablicowym Małopolski ‒ ich ikonografia i funkcja, praca napisana w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Włodarka, prof. UPJPII i ISPAN 

   

 9. Mirosław Płonka, "Finis theatri sacri?" Wpływ reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na parateatralne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła Katolickiego, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Krasnego

   

 10. Wojciech Sowała, Skarbiec kolegiaty skalbmierskiej, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Betleja 

   

 11. Klaudia Sułkowska-Palus, Życie i twórczość malarza krakowskiego Kazimierza Mołodzińskiego, praca napisana w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dra hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII
Data opublikowania: 08.12.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak