Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję "Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms"

Serdecznie zapraszamy na obrady międzynarodowej konferencji Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms, która odbędzie się 6 i 7 grudnia, w sali 36 w naszym Instytucie. 

Konferencja jest organizowana przez Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych, jako platforma wymiany doświadczeń i forum metodologiczne skupiające wybitnych specjalistów zajmujących się badaniem witraży z XIX i 1. poł. XX wieku z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Szwajcarii i Katalonii. Podczas obrad poruszone zostaną fundamentalne kwestie, które wciąż wymagają doprecyzowania: definicja witrażu w XIX i XX wieku, stosowana terminologia dotycząca poszczególnych faz rozwoju malarstwa witrażowego, zestawienie chronologiczne występowania faz stylistycznych w różnych krajach, wreszcie formy stylistyczne związane z poszczególnymi fazami. 

Obrady będą prowadzone w języku angielskim. Program znajduje się w załączniku

Data opublikowania: 27.11.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak