Archiwum dokumentów dot. studiów z ubiegłych lat

 

 

 

Plan studiów z Historii Sztuki I stopnia (licencjackie). Plan wg standardów Krajowych Ram Kwalifikacji, obowiązujący w roku akademickim 2015/2016

Plan studiów z Ochrony Dóbr Kultury I stopnia (licencjackie). Plan wg standardów Krajowych Ram Kwalifikacji, obowiązujący w roku akademickim 2015/2016

Plan studiów z Historii Sztuki II stopnia. Plan wg standardów Krajowych Ram Kwalifikacji obowiązujący w roku akademickim 2015/2016