Opiekunowie i starostowie poszczególnych lat studiów

STUDIA LICENCJACKIE

I rok historii sztuki ochrony dóbr kultury: 

starosta historii sztuki: 

starosta ochrony dóbr kultury: 

 

II rok historii sztukiochrony dóbr kultury:  

starosta historii sztuki: 

starosta ochrony dóbr kultury: 

 

III rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury:

starosta historii sztuki: 

starosta ochrony dóbr kultury:

STUDIA MAGISTERSKIE

I rok: 

starosta: 

II rok:  

starosta: