Opiekunowie i starostowie poszczególnych lat studiów

STUDIA LICENCJACKIE

I rok historii sztuki: dr Dobrosława Horzela ochrony dóbr kultury: dr Dorota Jędruch

starosta historii sztuki: starosta zbiorowy

starosta ochrony dóbr kultury: starosta zbiorowy

 

II rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury: dr Agata Dworzak

starosta historii sztuki: Maksymilian Puzio

starosta ochrony dóbr kultury: Filip Robak

 

III rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury:  

starosta historii sztuki: 

starosta ochrony dóbr kultury: Zuzanna Szklarz

STUDIA MAGISTERSKIE

I rok: 

starosta: 

II rok:   dr Agata Dworzak

starosta: