Opiekunowie i starostowie poszczególnych lat studiów

STUDIA LICENCJACKIE

I rok historii sztuki ochrony dóbr kultury: 

starosta historii sztuki: Matylda Szpila

starosta ochrony dóbr kultury: 

 

II rok historii sztuki dr Dobrosława Horzela, ochrony dóbr kultury: dr Dorota Jędruch 

starosta historii sztuki: Kinga Zięba

starosta ochrony dóbr kultury: starosta zbiorowy

 

III rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury:  dr Agata Dworzak

starosta historii sztuki: Maksymilian Puzio

starosta ochrony dóbr kultury: Filip Robak

STUDIA MAGISTERSKIE

I rok: 

starosta: 

II rok:  

starosta: