Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2021/2022

» Akt w sztuce francuskiej XIX w. (grupa F)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
1 1 w. monograficzny 15

dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

» Architektura sakralna bizantyńskich Aten (V-XIII wiek) (grupa A)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

dr Sławomir Skrzyniarz

» Architektura gotycka w krajach Rzeszy, XIII-XIV w. Wybrane problemy (grupa E)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. konw. 30

 dr Marcin Szyma

» Artyści, zleceniodawcy i odbiorcy dzieł sztuki w klasztorze Dominikanów w Krakowie (1223-2021) (grupa D)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. monograficzny 30

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

» Art and Power in the Roman Empire 100–500 AD (grupa A)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. konw. 30

dr Magdalena Garnczarska

» Bizantyńska sztuka świecka (grupa A)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
1 1 w. konw. 30

dr Magdalena Garnczarska

» Ekonomiczny wymiar dziedzictwa kulturowego (grupa D)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. konw. 30

mgr Marek Świdrak

» Estetyka, etyka i polityka. Polska fotografia w latach 1980-1989 (grupa F)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. konw. 30

dr Daniel Podosek

» Główne wątki treściowe w sztuce i architekturze luterańskiej (XVI-XVIII w.) (grupa B)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. konw. 30

mgr Sara Dąbrowska

» Historia miast w XX i XXI w. (grupa D)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

dr Dorota Jędruch

» Ikona w Bizancjum – kult i dzieje artystyczne (grupa A)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. monograficzny 30

dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, prof. UJ

» Malarstwo toskańskie 2. połowy w. XV (grupa B)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. konw. 30

prof. dr hab. Marcin Fabiański

» Malarstwo romantyzmu we Francji i jego oddziaływanie (grupa C)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. monograficzny 30

dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

» Marka CRANACH. Lucas Cranach St. W służbie dworu u reformacji (grupa B)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. konw. 30

dr Mateusz Grzęda

» Miasta włoskie w średniowieczu. Urbanistyka, zabudowa, wybrane zagadnienia konserwatorskie (grupa D)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

dr Marcin Szyma

» Międzynarodowe prawo dziedzictwa kulturowego (grupa D)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

mgr Marek Świdrak

» Nowoczesny Kraków – perspektywa międzywojenna (grupa E)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

mgr Weronika Grzesiak

» Ochrona dóbr kultury wobec wyzwań współczesności (grupa D)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

dr Andrzej Siwek

» Sztuka „ostatnich pogan” późnorzymskiego Zachodu i Wschodu (IV-V w.) (grupa A)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. konw. 30

dr Sławomir Skrzyniarz

» Sztuka na ruinach Cesarstwa Rzymskiego do VIII w. (grupa A)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

dr Aneta Bukowska

» Sztuka około 1400 (grupa A)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

dr Mateusz Grzęda

» Sztuka Krakowa w XVII i XVIII w. (grupa B)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 2 w. monograficzny 30

dr hab. Michał Kurzej

» Sztuka Kościoła katolickiego po Soborze Trydenckim. Peryferia i marginalia (grupa B)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. monograficzny 30

prof. dr hab. Piotr Krasny

» Sztuka awangardowa (grupa C)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
2 1 w. konw. 30

mgr Weronika Grzesiak

» Ten gorszy, czyli rzecz o Alessandro Algardim (grupa B)

punkty semestr rodzaj godz. prowadzący
1 2 w. konw. 15

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2020/2021

» Architektura polska dwudziestolecia międzywojennego (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr W. Grzesiak

» Ateny po Atenach (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Garnczarska

» Architektura współczesna od postmodernizmu do dziś (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr D. Jędruch

» Architektura ziemi Sandomierskiej w średniowieczu (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr J. Kamińska

» Bizantyńskie mozaiki: technika, walory artystyczne, dzieła (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Garnczarska

» Czy niebezpieczny suplement. Antropologia kultury wizualnej (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Kunińska

» Decyzje konserwatorskie – między doktryną a praktyką ochrony dóbr kultury (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Siwek

» Malarstwo iluminowane w dobie Karolingów i Ottonów (grupa F)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Bukowska

» Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (grupa F)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr W. Grzesiak

» Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dziedzictwa kulturowego (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr M. Świdrak

» Nadlugański ośrodek artystyczny XV -XVIII w. (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. M. Kurzej

» Niszczenie dzieł sztuki jako deklaracja ideowa – wybrane przykłady (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 prof. P. Krasny

» Ochrona dóbr kultury w praktyce wojewódzkiego konserwatora zabytków (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr inż. arch. J. Chrząszczewski

» Sztuka gotycka we Francji (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Szyma

» Sztuka na wystawach światowych w Paryżu 1855-1900 (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

» Sztuka w Europie środkowej w XV w. (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Grzęda

» Sztuka średniowiecznej Skandynawii do XIII wieku (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr S. Kądziołka

» Sztuka w Polsce X-XII w. wybrane zagadnienia (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. T. Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

» Teoria architektury w XIX i na początku XX wieku (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. konw. WH.IHS- 15 dr U. Bęczkowska

» The Mandylion of Edessa: A Survey of Iconographic Sources (wykład w języku angielskim)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr S. Skrzyniarz

» The Mandylion of Edessa. A Survey of Literary and Iconographic Sources (wykład w języku angielskim)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr S. Skrzyniarz

» Wielkie zespoły bizantyńskiego malarstwa monumentalnego (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. M. Smorąg Różycka, prof. UJ

» Wystawy sztuki dawnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki średniowiecznej. Wybrane zagadnienia (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr S. Kądziołka

» Zamek renesansowy w Rzeszy i Europie środkowej (1470-1620) (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Grzęda

» Sztuka zakonów żebraczych (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Szyma