Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2019/2020

» Architektura i sztuka Lwowa w okresie międzywojennym (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr W. Grzesiak

» Architektura po 1945 roku (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr D. Jędruch

» Architektura bizantyńskiej Sardynii (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr S. Skrzyniarz

» Architektura wobec kultu, liturgii, instytucji i władzy w dobie Karolingów i Ottonów (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Bukowska

» Artyści polscy w Paryżu w XIX w. (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

» Historia fotografii. Wybrane problemy (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr A. Włodyka

» Klasztor chrześcijański. Forma, funkcja, zagadnienia konserwatorskie (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Szyma

» Lwów jako środowisko artystyczne w XVIII wieku (grupa F)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Dworzak

» Malarstwo toskańskie 1 połowy wieku XV (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 prof. dr hab. M. Fabiański

» Malarstwo witrażowe ok. roku 1400 (grupa F)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr D. Horzela

» Nekropolia królewska na Wawelu w średniowieczu (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr hab. M. Walczak, prof. UJ

» Początki romańskiej architektury ceglanej (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr J. Kamińska

» Rzeźba XV w. we Włoszech (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 prof. dr hab. M. Fabiański

» Sztuka chrześcijańskich wspólnot dysydenckich w epoce nowożytnej (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 prof. dr hab. P. Krasny

» Sztuka Cypru 1191-1489 (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. R. Quirini-Popławski

» Sztuka i kultura wizualna Nowego Jorku (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr W. Kozioł

» Sztuka Renesansu w Polsce (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Grzęda

» Sztuka w czasach Dürera (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Grzęda

» Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. A. Szczerski

» Wieś i miasteczko. Dziedzictwo architektury drewnianej jako problem ochrony dóbr kultury (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Siwek

» Wstęp do historii sztuki bizantyńskiej (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr M. Garnczarska

» Wybrane zagadnienia starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej sztuki Sycylii (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr S. Skrzyniarz, dr hab. M. Kurzej

» Zasoby i wyszukiwanie informacji naukowej (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 15 mgr A. Chorabik

Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2018/2019

» Architektura gotycka w Czechach

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0461 30 dr M. Szyma

» Architektura średniowiecznych Włoch

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0464 30 mgr J. Kamińska

» Francuskie malarstwo pejzażowe w XIX wieku i jego oddziaływanie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. monog. WH.IHS-0463 30 dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

» Historia designu w XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. monog. WH.IHS-0460 30 dr hab. A. Szczerski

» Historia ubioru od XVI do początku XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0455 30 mgr A. Wyszyńska

» Klasycyzm w Krakowie i ziemi krakowskiej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0471 30 dr M. Getka-Kenig

» Kompleksowa aranżacja wnętrz sakralnych w epoce nowożytnej. Problematyka artystyczna i konserwatorska

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. monog. WH.IHS-0450 30 prof. dr hab. P. Krasny

» Między legendą a zagładą. "Dwór polski" jako problem konserwatorski w 2 połowie XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0469 30 dr A. Siwek

» Między nauką a sztuką. Florilegium – ewolucja czy nowe sposoby dokumentacji w naukach przyrodniczych w XVII w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0467 30 mgr E. Kozdęba-Łojek

» Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dóbr kultury

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0470 30 mgr M. Świdrak

» Ochrona zabytków we Francji, od XVIII do czasów współczesnych, wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0462 30 dr M. Szyma

» Oprawa artystyczna kultu świętych w średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0454 30 mgr W. Sowała

» Pierwsza dekada po wojnie. Sztuka polska w latach 1944-1956

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0466 30 mgr W. Kozioł

» Początki portretu w średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0448 30 dr M. Grzęda

» Polska grafika artystyczna i użytkowa w okresie od zakończenia II wojny światowej do współczesności

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. monog. WH.IHS-0446 30 prof. dr hab. T. Gryglewicz

» Późnośredniowieczne malarstwo witrażowe - wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0473 30 dr D. Horzela

» Renesansy bizantyńskie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. monog. WH.IHS-0459 30 dr hab. M. Smorąg Różycka

» Sztuka w czasach Giotta

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0447 30 dr M. Grzęda

» Sztuka państw krzyżowców na Bliskim Wschodzie i na Cyprze (XII-XV w.)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. monog. WH.IHS-0451 30 dr hab. R. Quirini-Popławski

» Sztuka europejska w kręgu łacińskim od V do VIII wieku - wybrane problemy

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0445 30 dr A. Bukowska

» Średniowieczne przedstawienia zwierząt

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0465 30 mgr S. Kądziołka

» Urban Development of the City of Rome in Antiquity (8th c. BC – 4th c. AD)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
  1  wykład w j. angielskim WH.IHS-0456 30 dr S. Skrzyniarz

» Urban Development of the City of Rome in Late Antiquity and Early Middle Ages (4th-9th c.)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
  2  wykład w j. angielskim WH.IHS-0457 30 dr S. Skrzyniarz

» Utopie miejskie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0449 30 dr D. Jędruch

» Współczesna doktryna w praktyce konserwacji malarstwa ściennego

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr M. Godek

» Z dziejów europejskiego sztukatorstwa

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0453 30 dr M. Kurzej