Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2020/2021

» Architektura polska dwudziestolecia międzywojennego (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr W. Grzesiak

» Ateny po Atenach (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Garnczarska

» Architektura współczesna od postmodernizmu do dziś (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr D. Jędruch

» Architektura ziemi Sandomierskiej w średniowieczu (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr J. Kamińska

» Bizantyńskie mozaiki: technika, walory artystyczne, dzieła (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Garnczarska

» Czy niebezpieczny suplement. Antropologia kultury wizualnej (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Kunińska

» Decyzje konserwatorskie – między doktryną a praktyką ochrony dóbr kultury (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Siwek

» Malarstwo iluminowane w dobie Karolingów i Ottonów (grupa F)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Bukowska

» Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (grupa F)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr W. Grzesiak

» Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dziedzictwa kulturowego (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr M. Świdrak

» Nadlugański ośrodek artystyczny XV -XVIII w. (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. M. Kurzej

» Niszczenie dzieł sztuki jako deklaracja ideowa – wybrane przykłady (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 prof. P. Krasny

» Ochrona dóbr kultury w praktyce wojewódzkiego konserwatora zabytków (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr inż. arch. J. Chrząszczewski

» Sztuka gotycka we Francji (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Szyma

» Sztuka na wystawach światowych w Paryżu 1855-1900 (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

» Sztuka w Europie środkowej w XV w. (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Grzęda

» Sztuka średniowiecznej Skandynawii do XIII wieku (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr S. Kądziołka

» Sztuka w Polsce X-XII w. wybrane zagadnienia (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. T. Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

» Teoria architektury w XIX i na początku XX wieku (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. konw. WH.IHS- 15 dr U. Bęczkowska

» The Mandylion of Edessa: A Survey of Iconographic Sources (wykład w języku angielskim)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr S. Skrzyniarz

» The Mandylion of Edessa. A Survey of Literary and Iconographic Sources (wykład w języku angielskim)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr S. Skrzyniarz

» Wielkie zespoły bizantyńskiego malarstwa monumentalnego (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. M. Smorąg Różycka, prof. UJ

» Wystawy sztuki dawnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki średniowiecznej. Wybrane zagadnienia (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr S. Kądziołka

» Zamek renesansowy w Rzeszy i Europie środkowej (1470-1620) (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Grzęda

» Sztuka zakonów żebraczych (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Szyma

Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2019/2020

» Architektura i sztuka Lwowa w okresie międzywojennym (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr W. Grzesiak

» Architektura po 1945 roku (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr D. Jędruch

» Architektura bizantyńskiej Sardynii (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr S. Skrzyniarz

» Architektura wobec kultu, liturgii, instytucji i władzy w dobie Karolingów i Ottonów (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Bukowska

» Artyści polscy w Paryżu w XIX w. (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

» Historia fotografii. Wybrane problemy (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr A. Włodyka

» Klasztor chrześcijański. Forma, funkcja, zagadnienia konserwatorskie (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Szyma

» Lwów jako środowisko artystyczne w XVIII wieku (grupa F)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Dworzak

» Malarstwo toskańskie 1 połowy wieku XV (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 prof. dr hab. M. Fabiański

» Malarstwo witrażowe ok. roku 1400 (grupa F)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr D. Horzela

» Nekropolia królewska na Wawelu w średniowieczu (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr hab. M. Walczak, prof. UJ

» Początki romańskiej architektury ceglanej (grupa E)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr J. Kamińska

» Rzeźba XV w. we Włoszech (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 prof. dr hab. M. Fabiański

» Sztuka chrześcijańskich wspólnot dysydenckich w epoce nowożytnej (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 prof. dr hab. P. Krasny

» Sztuka Cypru 1191-1489 (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. R. Quirini-Popławski

» Sztuka i kultura wizualna Nowego Jorku (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 mgr W. Kozioł

» Sztuka Renesansu w Polsce (grupa B)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Grzęda

» Sztuka w czasach Dürera (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr M. Grzęda

» Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (grupa C)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS- 30 dr hab. A. Szczerski

» Wieś i miasteczko. Dziedzictwo architektury drewnianej jako problem ochrony dóbr kultury (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr A. Siwek

» Wstęp do historii sztuki bizantyńskiej (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr M. Garnczarska

» Wybrane zagadnienia starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej sztuki Sycylii (grupa D)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 30 dr S. Skrzyniarz, dr hab. M. Kurzej

» Zasoby i wyszukiwanie informacji naukowej (grupa A)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS- 15 mgr A. Chorabik