Harmonogram zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

1. Studenci wszystkich lat i kierunków zechcą zwrócić uwagę, że część zajęć całorocznych zmieniła swoje godziny lub sale.

2. II rok studiów II stopnia zechce zwrócić uwagę, że wykład „Edukacja artystyczna w szkole" będzie obejmować 10 spotkań po 2,5 godz. (to nie jest błąd).

3. Studenci II roku II stopnia spec. ODK zechcą zwrócić uwagę, że wykład dr hab. Józefa Maciuszka, prof. UJ będzie trwał 3 godziny zegarowe i będzie odbywał się w podanych w harmonogramie terminach. (to nie jest błąd).

4. Studenci I roku ODK zechcą zwrócić uwagę, że konwersatorium mgr. Jana Cieślaka ze względu na wykorzystanie w sali komputerowej, będzie odbywać się w blokach 3-godzinnych, co dwa tygodnie, w 3 grupach. (to nie jest błąd).

5. Studenci II roku ODK zechcą zwrócić uwagę, że wykład z Historii Sztuki Powszechnej oprócz podstawowego (nowego) terminu w poniedziałki (o 14:15) i środy (o 11:45) otrzymał także termin alternatywny (w poniedziałek), który dotyczy tylko części prowadzonej przez prof. Tomasz Gryglewicza.

6. Studenci I roku ODK zechcą zwrócić uwagę, że ćwiczenia dr Tomasza Zauchy będą odbywać się w drugiej połowie semestru, o terminie rozpoczęcia zajęć studenci będą poinformowani komunikatem na stronie Instytutu i mailem prowadzącego do Starosty roku.

7. Kolorem: niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne pomarańczowym - wykłady obowiązkowe, żółtym - ćwiczenia zielonym - seminaria, proseminaria szarym - zajęcia dla studiów II stopnia

8. Wszelkie pytania dot. harmonogramu prosimy zgłaszać bezpośrednio do dr Agaty Dworzak

9. Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia
 

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury

Zajęcia w poszczególnych salach