Harmonogram zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

1. W harmonogramach II i II roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich, umieszczone są tylko wykłady obowiązkowe do zaliczenia danego roku studiów. Z ofertą wykładów monograficznych i konwersatoryjnych należy zapoznać się na stronie www Instytutu/ w systemie USOS/w harmonogramach odpowiednich sal.

2. I rok st. II stopnia ODK zechce zwrócić uwagę, że wykład „Zarządzenie muzeum, skansenem...”, będzie odbywał się w 3 terminach – prowadzony przez 3 osoby (trzeci termin i prowadzący zostaną podani w najbliższym czasie)

3. II rok studiów II stopnia zechce zwrócić uwagę, że wykład „Edukacja artystyczna w szkole" będzie obejmować 10 spotkań po 2,5 godz. (to nie jest błąd).

4. Studenci II roku II stopnia spec. ODK zechcą zwrócić uwagę, że wykład dr hab. Józefa Maciuszka, prof. UJ będzie trwał 3 godziny zegarowe i będzie odbywał się w podanych w harmonogramie terminach (to nie jest błąd).

5. Studenci I roku ODK zechcą zwrócić uwagę, że ćwiczenia dr Tomasza Zauchy będą odbywać się w drugiej połowie semestru, o terminie rozpoczęcia zajęć studenci będą poinformowani komunikatem na stronie Instytutu i mailem prowadzącego do Starosty roku

7. Wszelkie pytania proszę zgłaszać bezpośrednio do dr Agaty Dworzak

8. Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia
 

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury

Zajęcia w poszczególnych salach