Harmonogram zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

1. W harmonogramach poszczególnych lat, umieszczone są tylko wykłady obowiązkowe do zaliczenia danego roku studiów. Z ofertą wykładów monograficznych i konwersatoryjnych należy zapoznać się na stronie www Instytutu/ w systemie USOS/w harmonogramach odpowiednich sal.

2. Dla uczytelnienia harmonogramów zajęć na studiach II stopnia osobny harmonogram mają studenci profilu ogólnego i specjalizacji kuratorskiej, a osobny studenci specjalności ODK.

3. Jednocześnie w zakładce http://www.ihs.uj.edu.pl/studia/plan-studiow zostały opublikowane uaktualnione programy studiów dla wszystkich lat i kierunków.

4. I rok studiów II stopnia zechce zwrócić uwagę, że wykład "Dzieje myśli o sztuce" trwa 45 godz., stąd pojedyncze wykłady trwają 2,15 godz.

5. II rok studiów II stopnia, specjalizacja kuratorska zechce zwrócić uwagę, że ćwiczenia „Praktyka organizacji wystaw” prowadzone przez dwie prowadzące będą odbywać się w dwóch terminach. Zajęcia prowadzone przez dr Martę Lisok będą odbywać się raz w miesiącu po 3 godz.

6. Wszyscy studenci ODK proszeni są o zwrócenie uwagi, że specjalnie dla nich Panowie dr Andrzej Siwek i mgr Marek Świdrak prowadzą wykłady monograficzne.

7. I rok specjalności ODK zechce z kolei zwrócić uwagę, że wykład „Ochrona zasobów wizualnych, archiwalnych i bibliotecznych”, będzie odbywał się w 2 terminach – prowadzony przez dwie osoby. W pierwszej części semestru odbywa się wykład dra Piotra Rabieja, w drugiej części semestru w jego  miejsce będzie odbywać się część mgr Joanny Dziewulskiej.

8. II rok specjalności ODK zechce z kolei zwrócić uwagę, że wykład „Promowanie dziedzictwa kulturowego” odbywa się co dwa tygodnie i trwa 3 godz.

9. Wszyscy studenci studiów II stopnia zechcą zwrócić uwagę, że w tym roku akademickim prowadzone będą 2 wykłady w języku angielskim (do wyboru) przez dr Sławomira Skrzyniarza.

10. Wszelkie pytania dot. harmonogramu prosimy zgłaszać bezpośrednio do dr Agaty Dworzak

11. Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia
 

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury

Zajęcia w poszczególnych salach