Harmonogram zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Wszelkie pytania proszę zgłaszać bezpośrednio do dr Magdaleny Garnczarskiej (magdalena.garnczarska@gmail.com)

Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia
 

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury