Harmonogram zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

1. W harmonogramach II i II roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich, umieszczone są tylko wykłady obowiązkowe do zaliczenia danego roku studiów. Z ofertą wykładów monograficznych i konwersatoryjnych należy zapoznać się na stronie www Instytutu/ w systemie USOS/w harmonogramach odpowiednich sal.

2. Jednocześnie w zakładce http://www.ihs.uj.edu.pl/studia/plan-studiow zostały opublikowane uaktualnione programy studiów dla wszystkich lat i kierunków.

3. I rok studiów II stopnia zechce zwrócić uwagę, że wykład "Dzieje myśli o sztuce" trwa 45 godz., stąd pojedyncze wykłady trwają 2,15 godz.

4. I rok specjalności ODK zechce z kolei zwrócić uwagę, że wykład „Ochrona zasobów wizualnych, archiwalnych i bibliotecznych”, będzie odbywał się w 2 terminach – prowadzony przez dwie osoby. W pierwszej części semestru odbywa się wykład dra hab. Marcina Starzyńskiego, w drugiej części semestru w jego miejsce będzie odbywać się część mgr Joanny Dziewulskiej.

5. II rok specjalności ODK zechce z kolei zwrócić uwagę, że wykład „Promowanie dziedzictwa kulturowego” odbywa się co dwa tygodnie i trwa 3 godz.

6. III rok ODK zechce zwrócić uwagę, że wykład "Dziedzictwo kultury cerkiewnej" trwa 45 godz., stąd pojedyncze wykłady trwają 2,15 godz.

7. Wszelkie pytania proszę zgłaszać bezpośrednio do dr Agaty Dworzak

8. Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia
 

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury

Zajęcia w poszczególnych salach