"Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej"

Prezentowana seria wydawnicza Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej jest efektem grantu badawczego realizowanego w naszym Instytucie w latach 2012-2017 pod kierownictwem prof. dra hab. Wojciecha Bałusa, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, w ramach międzynarodowego programu Corpus Vitrearum.

Projekt zakładał kompleksową inwentaryzację i opracowanie wszystkich witraży powstałych pomiedzy 1800-1945 w kościołach na terenie metropolii krakowskiej i przemyskiej. Efektem badań jest seria wydawnicza licząca 5 tomów, obejmująca archidiecezję krakowską, diecezję bielsko-żywiecką, tarnowską, kielecką.

W ramach projektu powstała także internetowa baza danych z wynikami badań, zawierająca hasła do wszystkich objętych projektem witraży.

» Tom I. Archidiecezja Krakowska, dekanaty krakowskie

Niniejszy tom jest pierwszym efektem grantu realizowanego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. dra hab. Wojciecha Bałusa. Zawiera naukowe opracowanie witraży znajdujących się w kościołach i kaplicach na terenie dekanatów wchodzących obecnie (w ramach administracji kościelnej) w obręb Krakowa. 

» Tom II. Archidiecezja Krakowska, dekanaty pozakrakowskie

» Tom III. Diecezja Bielsko-Żywiecka

» Tom IV. Diecezja Tarnowska (cz. 1 i 2)

» Tom V. Diecezja Kielecka