Newsletter "Praxis"

[ZPAF] Asystent/ka | Galeria ZPAF Kraków

informacje o pracodawcy

1.

Nazwa podmiotu

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Krakowski – ZPAF GALLERY

2.

NIP

676 23 03 825

3.

Regon

20076674

4.

Adres

ul. św. Tomasza 24, 31-027 Kraków

5.

O pracodawcy

Związek jest największą polską organizacją skupiającą artystów traktujących fotografię jako środek twórczej wypowiedzi. Istnieje od 1947 roku, kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego, który miał w swoich szeregach najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski. Po II wojnie światowej to oni, na czele z Janem Bułhakiem, stali się założycielami ZPAF. W naszym związku działali najwybitniejsi polscy artyści fotograficy, wśród nich: Jan Bułhak, Benedykt Jerzy Dorys, Tadeusz Wański, Jan Sunderland, Edward Hartwig, Zofia Rydet, Zbigniew Dłubak, Wiesław Prażuch, Zbigniew Łagocki. ZPAF kultywuje tradycję różnorodności zainteresowań twórczych. Wśród aktualnych członków organizacji można znaleźć artystów wielu pokoleń, przedstawicieli najrozmaitszych kierunków artystycznych 
- od fotografii klasycznej, aż po skrajną awangardę. Związek, w trzynastu Okręgach zrzesza obecnie blisko siedmiuset fotografów działających w Polsce i za granicą.

Okręg Krakowski prowadzi swoją galerię ZPAF GALLERY przy ulicy św. Tomasza 24, jest to miejsce związane z fotografią od dwudziestolecia międzywojennego. Poza wystawa mi organizowanymi przez ZPAF OK, okręg realizuje też projekty digitalizacyjne których efekty można zobaczyć na stronach www.tadeuszkantor.com.pl, www.zpafok.pl. Obecnie realizujemy projekt archiwizacji dorobku członków naszego okręgu.

Informacje o ofercie 1/ZPAF/18/2017/34

6.

Terminy rekrutacji

28. września – 5. października 2017

7.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

9 .– 13. października 2017 (rozmowy osobiste)

8.

Nazwa Stanowiska

Asystent koordynatora galerii

9.

Miejsce Pracy

ZPAF GALLERY, ul. św. Tomasza 24

10.

Typ stażu

6 miesięcy / 3 miesiące

11.

Termin odbywania stażu

30.10.17 – 30.04.18 / 30.10.17-30.01.18

12.

Wielkość zespołu

1

13.

Łączna ilość miejsc

1

14.

Zakres Obowiązków Stażysty

 • kompleksowa asysta kuratorska
 • praca merytoryczna oraz organizacyjna nad realizacją wystawy i innych projektów organizowanych w Galerii
 • udział w procesie badawczym do projektów kuratorskich
 • kwerendy
 • opracowanie i pilnowanie harmonogramów produkcji
 • opracowanie materiałów promocyjnych, obieg dokumentów
 • współpraca ze specjalistami i artystami zapraszanymi do Galerii
 • współpraca przy działaniach związanych z promocją
 • opieka nad wystawą

15.

Wymagane kompetencje

 • wiedza z zakresu współczesnego kuratorstwa
 • znajomość środowiska artystycznego
 • umiejętność prowadzenia kwerend i opracowywania materiału źródłowego
 • elastyczność i śmiałość w podejmowaniu szybkich decyzji
 • umiejętność pisania tekstów
 • twórcze podejście do przedstawionych tematów i problemów
 • sumienność i rzetelność

16.

Znajomość j.obcych

Angielski

17.

Wymagania szczególne

 

18.

Oferta

Najlepiej dostępność czwartek – niedziela 12-18 (do doprecyzowania)

Data opublikowania: 26.09.2017
Osoba publikująca: Jan Cieślak