Newsletter "Praxis"

[FOKS] Specjalista ds. opracowania i udostępniania archiwum | Galeria Foksal

Informacje o pracodawcy

1.

Nazwa podmiotu

Galeria Foksal / Mazowiecki Instytut Kultury

2.

NIP

525-000-59-00

3.

Regon

146115201

4.

Adres

Świętojerska 5/7, Warszawa (Foksal ¼)

5.

O pracodawcy

Galeria Foksal, działająca w ramach Mazowieckiego Instytutu Kultury, powstała w 1966 roku. Inicjatywa założenia galerii, której uwaga skupiona byłaby na poszukiwaniu i akcentowaniu radykalnych zjawisk współczesnej sztuki pochodziła zarówno od krytyków, jak i artystów. Od początku istnienia siedzibą galerii jest kilka pomieszczeń zlokalizowanych w oficynie pałacu Zamoyskich. Galeria Foksal nigdy nie identyfikowała się z jednym tylko kierunkiem awangardowej sztuki czy określoną programowo grupą artystyczną. Jej zainteresowanie ogniskowało się raczej na wyznaczaniu pewnych znaków orientacyjnych w specyficznej geografii nowoczesnej sztuki. Przyjęto zasadę pełnej kooperacji z artystami w kształtowaniu repertuaru wystaw.

Ważną częścią działalności Galerii Foksal było tworzenie archiwum, które obecnie jest jednym z najważniejszych zbiorów tego typu w Polsce. Archiwum zawiera zarówno dokumenty związane z tworzeniem wystaw w galerii, jak i dodatkowe materiały związane z artystyczną działalnością artystów polskich i zagranicznych związanych z GF.

 

Informacje o ofercie 1/FOKS/11/2017/27

6.

Terminy rekrutacji

20.07.-17.08.2017

7.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

-

8.

Nazwa Stanowiska

Specjalista ds. opracowania i udostępniania archiwum

9.

Miejsce Pracy

Galeria Foksal, Foksal ¼ Warszawa

10.

Typ stażu

3 msc

11.

Termin odbywania stażu

25 września –  27 grudnia  2017

12.

Wielkość zespołu

1

13.

Łączna ilość miejsc

1

14.

Zakres Obowiązków Stażysty

- porządkowanie oraz opracowywanie materiałów archiwalnych (wydawnictwa, fotografie, dokumenty)
- prace nad przygotowaniem narzędzi internetowych, opartych na otwartych licencjach, których celem jest udostępnianie zbiorów
- prace przygotowawcze oraz digitalizacja wybranych materiałów archiwalnych
- współpraca z partnerami Galerii Foksal w zakresie opracowywania i digitalizacji zbiorów
- uzupełnianie i rozwijanie katalogu archiwaliów
- opracowywanie katalogu publikacji
- porządkowanie i opisywanie obiektów archiwalnych

15.

Wymagane kompetencje

- znajomość powojennej historii sztuki
- podstawowa wiedza na temat prewencji konserwatorskiej

16.

Znajomość j.obcych

j. angielski

17.

Wymagania szczególne

- zainteresowanie humanistyką cyfrową

18.

Oferta

-

Data opublikowania: 03.08.2017
Osoba publikująca: Jan Cieślak