Informacje o projekcie

Praxis. Program staży dla dla historyków sztuki

Projekt Praxis. Program staży dla historyków sztuki jest programem płatnych staży dla studentów Historii Sztuki mający ułatwić absolwentom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach. W ramach staży studenci nie tylko wykorzystają swoją wiedzę praktyczną, będą mieli również okazję rozwinąć kompetencje miękkie i organizacyjne tak potrzebne na współczesnym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 40 studentek i studentów 2 ostatnich semestrów studiów II stopnia kierunku Historia Sztuki wszystkich specjalności naborów 2014/2015 i 2015/2016.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-S176/15 
Wartość projektu: 564 863,12 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 476 066,63 zł

 

Programy stażowe

W programie dostępne są dwa typy staży:
  1. 3-miesięczne (30 miejsc), przeznaczone dla wszystkich specjalizacji, u pracodawców z całej Polski - student otrzymuje refundację kosztów zakwaterowania na czas stażu.
  2. 6-miesięczne (10 miejsc), przeznaczone w pierwszej kolejności dla studentów specjalizacji kuratorskiej. Mają pozwolić na samodzielną realizację projektu wystawienniczego – od koncepcji, poprzez pozyskanie finansowania, aż po realizację i promocję.
     
W ramach każdego z wariantów uczestnik jest zobowiązany do pracy w wymiarze 120 godz/m-c (3/4 etatu), jednak sposób dokładnego zaangażowania godzinowego studenta (np. 6x5 czy 8x4) i godziny pracy są kwestią indywidualnych ustaleń. Uczestnicy projektu otrzymują od Uniwersytetu książeczki stażowe poświadczające ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki i stanowiące podstawę do wypłaty wynagrodzenia.
 

Zespół Projektowy

Kierownik Projektu

mgr Jan Cieslak - jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl

Dyżur dla uczestników projektu:
poniedziałek: 17:00-18:00, czwartek 17:15-18:15 - p. 45 (sekretariat)

Koordynator merytoryczny

dr Magdalena Kunińska - magdalena.kuninska@uj.edu.pl

Nadzór nad rekrutacją i realizacją staży, przygotowanie programów stażowych.

Dyżur dla uczestników projektu w II semetrze roku 2016/2017: czwartek, 17:15-18:15 p. 45 (sekretariat)

Specjalista administracyjno finansowy 

mgr Anna Łach-Sekuła - anna.lach-sekula@uj.edu.pl